Institut del Pròxim Orient Antic
 

CURSOS DE LLENGUA TURCA (nivells 1,2,3 i 4)

CURSOS DE LLENGUA TURCA

Període de matrícula: 05/09/2103 al 11/10/2013 a la secretaria de la Facultat de Filologia (c/ Gran Via Corts Catalanes 585. 08007 Barcelona). Cal portar fotocòpia de DNI o passaport.

 

CURS ACADÈMIC: 2013-2014

 

Curs amb reconeixement de crèdits de lliure elecció

TURC 1

Continguts comunicatius:

- Salutacions, presentar-se

- Preguntar per la nacionalitat o lloc d'origen

- La família

- Expressions de temps

- Indentificar persones i objectes

Continguts gramaticals:

- Fonètica: l'harmonia vocàlica

- Els pronoms personals

- El gènere

- El cas

Continguts lèxics:

- Fórmules de salutació i comiat

- Gentilicis

- Nombres cardinals i ordinals

 

TURC 2

Continguts comunicatius:

- Els amics

- A l'hotel

- Anar a comprar

- El temps

- Els transports

- Anar de visita a una casa turca

Continguts gramaticals:

- L'instrumental

- La frase nominal

- Numerals

- El present i el pretèrit perfet del verb

Continguts lèxics:

- Verbs d'activitats quotidianes

- Expressions d'ús corrent

- Professions

Turc III

Continguts comunicatius:

- El clima

- Publicitat

- Anem de pícnic

- Anem al cinema

- Així ens vam conèixer

- Les peripècies de Nasrettin Hoca

Continguts gramaticals:

- ELs pretèrits del verb

- El futur

- Sufixos de formen adjectius

- Sufixos que formen adverbis

- Participi

- Gerundi

- Les construccions amb el cas genitiu

Continguts lèxics:

- Els termes de parentiu

- Ordinals

- Cent verbs d'ús comú i els casos que utilitzen

TURC 4


Continguts comunicatius:
-El discurs directe
-Presentar el meu CV
-Parlar sobre plana i el futur
-Parlar sobre l’horòscop
Continguts gramaticals:
-Utilització de “–e/-a göre”
-Conjugació i utilització del verb amb “–mis”
-El verbs en el temps “simdiki z. Rivayeti”
-El verbs en el temps “genis zaman”

Continguts lèxics:
-L´horòscop
-Biografia
-Educació i experiència laboral
-Anuncis al diari
-Cançons turques

-Móns diferents

TURC 5

Continguts gramaticals:
-Construccions i formes verbals propis del registre estàndard-culte
-Comparatiu i superlatiu
-Ús de diye
- Ús de olarak
- Ús de üzere
-El verb en condicional
-El verb seguit del sufix -mis

Continguts lèxics:
-Expressions/vocabulari col·loquial
-Expressions/vocabulari estàndard-culte

-Expressions de cortesia per ocasions concretes

 

 

[Tornar a Activitat Acadèmica]