English |  Español 

Projectes de Recerca


El projectes de recerca actualment en marxa a l'Institut són els següents programes a càrrec de Professors adscrits a aquest:

The International Association for Comparative Semitics
Activitats arqueològiques
A Glossary of Old Syrian, (FFI2008-05004-C02-01/FILO) dirigit pel Prof. Joaquín Sanmartín
Amorite Onomastics in the Middle Euphrates and the Habur Areas during the Middle Bronze Age: the Feminine and Masculine Anthroponomy, an Anthropological and Linguistic Analysis, (FFI2008-01744/FILO) dirigit per la Prof. Adelina Millet Albà
Publicación y edición del archivo cuneiforme oficial mesoasirio “Assur M 8” (Publication and editing of the Middle Assyrian public cuneiform archive Assur M8), (FFI2008-03476/FILO) dirigit pel Dr. Jaume Llop
Catalogación y estudio de los manuscritos arameo-siriacos y árabes de la Fundación Salem y de la Biblioteca MAronita de Alepo (Siria), (FFI2008-04317/FILO), dirigit pel Prof. Francisco del Río Sánchez
Unitat de Recerca Egiptológica (URE): Poder i simbologia a l’antic Egipte. Direcció: Dr. Lucas Baqué Manzano i Dr. Salvador Costa Llerda.
Unitat de Recerca del Mediterrani Oriental (URMO). Direcció: María Teresa Magadán Olives.

Els programes ja finalitzats són els següents:

"Missió arqueològica de la UB a Síria" (AGAUR 2006 EXCAVA00016), investigadora responsable: Prof. A. Millet Albà [Duració: 3 anys (2006-2008)]
"Manucritos arameo-siriacos y árabes de la Biblioteca Maronita de Alepo (Siria) y de la Fundación George y Matilde Salem de Alepo (Siria). Catalogación y estudio." (MEC HUM2005-00554/FILO), a càrrec del Prof. F. del Río Sánchez. [Dates: 31/12/2005-31/12/2008]
"Aportaciones del corpus documental sirio de la Edad del Bronce a la lingüística paleo y mesosemítica: El léxico" (MEC HUM2005-02223/FILO), dirigit pel Prof. J. Sanmartín Ascaso. [Dates: del 31/12/2005 al 31/12/2008]
"Estudio sobre la congruencia fonológica y semántica de los radicales binarios semíticos extendidos" (MEC HUM2005-03539/FILO), dirigit pel Prof. G. del Olmo Lete. [Dates: del 31/12/2005 al 31/12/2008]
"La lexicografia cananea del II Mil·lenni. Materials per a l'elaboració d'un Diccionari de la Llengua Ugarítica" (Finançament: CAICYT 3418-83 CO2-01/2), dirigit pel Prof. G. del Olmo Lete i J. Sanmartín. Hores d'ara ja ha estat publicat el primer volum i el segon és en avançat procés d'elaboració.
"Estudi sobre la congruència fonològica i semàntica dels radicals semítics. Materials per a un Diccionari Comparat de les Llengües Semítiques Clàssiques" (Finançament: DGICYT PB94-0831), a càrrec del Prof. G. del Olmo Lete.
"Índex de sistemes lèxics de la llengua accàdia" (Finançament: DGICYT PB94-0903), a càrrec del Prof. J. Sanmartín.
"Estudis sobre la religió egípcia en època tardana" (Finançament: CIRIT- xxxxx) a càrrec del Prof. J. Padró.
"Gramàtica didàctica de la llengua de la literatura medieval i clàssica fârsî (persa)" i "Diccionari persa-espanyol-català-francès-anglès" (Finançament: I.P.O.A.), a càrrec del Prof. R. Lemosín.
"Toponímia indoeuropea pre-romana de la Península Ibèrica" (Finançament: DGCYT PB93-0599), a càrrec del Prof. F. Villar.
"Edició i estudi de tauletes cuneïformes neo-sumèries del 'British Museum' (Londres)" (Finançament: DGCYT PB94-1156) a càrrec del Prof. M. Molina.
"Gramàtica del copte sahídic" (Finançament: UAB), a càrrec del Prof. J. Montserrat.

A més, l'Institut forma part del projecte sobre el patrimoni mediterrani (dintre del programa MED-DGIB de la Unió Europea) titulat "Sauvegarde et conservation des manuscrits du Proche Orient méditerranéen", en el qual participen, a part de la Universitat de Barcelona (a travès del nostre Institut) la Biblioteca Nacional de Grècia, l'École de Leksand (Suècia), el Centre de Conservation du Livre (Arles) i sis nacions del Pròxim Orient.