Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar
21-11-2022

Nova versió del mapa d'hàbitats de les comarques de Barcelona

Aquest projecte, que forma part de l'actualització de la cartografia d'hàbitats pel conjunt de Catalunya, ha estat impulsat pel Servei d’Anàlisi i Gestió Territorial, Inversions i Obres de la Diputació, i coordinat i executat pel Grup de Geobotànica i cartografia de la Vegetació - GEOVEG (IRBio, Universitat de Barcelona). Pel que fa  a la resta del territori, el finançament és a càrrec de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

El 17 de novembre del 2022 es va presentar la versió 3 del mapa d’hàbitats de l’àmbit administratiu corresponent a la Diputació de Barcelona, a la sala d’actes del Pavelló Migjorn del Recinte Mundet de Barcelona.

Aquesta cartografia presenta novetats destacades respecte de les versions anteriors. Em primer lloc, les especificacions metodològiques van ser discutides i aprovades per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya (C4), més concretament per la Comissió Tècnica per al desplegament del Pla Cartogràfic de Catalunya (PCC) i de la Directiva INSPIRE, amb la qual cosa el nou mapa s'ajusta a aquests programes.

En segon lloc, s'ha produït un canvi important pel que fa la resolució temàtica del mapa d'hàbitats. S'abandona la llegenda de les versions anteriors (de 288 unitats, basada en una síntesi de la llista CORINE), i s'adopta com a llegenda general la Llista dels hàbitats de CORINE de Catalunya, que consta de 602 hàbitats terrestres. Aquesta llista d'hàbitats disposa de passarel·les per a la conversió directa cap a altres sistemes de classificació d'hàbitats, com són els hàbitats d'interès comunitari (HIC, Directiva 97/62/UE), la classificació EUNIS, de l'Agència Europea pel Medi Ambient, i la Lista Patrón Española de Hábitats Terrestres (LPEHT, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico).

Altres característiques tècniques destacades són la reducció de l'àrea mínima de 2 ha a 1,5 ha, la presència d'un sol hàbitat en cada registre del mapa, i l'addició d'una capa de punts per tal de poder representar els hàbitats que normalment ocupen superfícies petites, o que són especialment interessants pel fet de ser rars al territori, perquè acullen espècies singulars o amenaçades, per trobar-se en el seu límit d'àrea de distribució, etcètera.

Aquest mapa també incorpora la informació recollida en la cartografia dels hàbitats a escala 1:10.000 dels espais naturals protegits, convenientment adaptada a les característiques tècniques de la nova versió 3.

Pel que fa a l'àmbit estricte finançat per la Diputació de Barcelona, s'ha obtingut una capa de 65.428 polígons i una 59.660 punts, que apleguen un total de 432 hàbitats (un 72 % del total d'hàbitats de la llista catalana), essent els més abundants els conreus herbacis de secà (14 % de la superfície), les pinedes de pi blanc amb sotabosc de màquies, garrigues o brolles calcícoles (11 %), i les àrees urbanes i industrials (10 % del total). En conjunt, els hàbitats forestals s'estenen pel 44,5 % del territori, les àrees agrícoles, urbanes i industrials n'ocupen un 37 %, i els hàbitats arbustius i herbacis un 16 %.

Per últim, la cartografia també compta amb uns atributs de valoració de l'interès per a la conservació dels hàbitats i d'avaluació del seu grau d'amenaça, amb l'objectiu d'esdevenir una eina útil per a la conservació de la biodiversitat i la gestió dels espais naturals.

Un cop acabada aquesta nova versió del mapa, s'han assajat mètodes innovadors de comparació amb la versió anterior, per tal d'avaluar l'evolució dels hàbitats en els últims 10 anys. Concretament, s'ha establert una col·laboració amb l'Institut d'Hidràulica Ambiental de la Universitat de Cantàbria per tal de posar a punt un complex mètode de comparació entre versions de la cartografia a partir de la teledetecció. Els resultats són molt esperançadors i estan encara en fase de validació.

Properament la Diputació de Barcelona posarà a disposició del públic la consulta i descàrrega de la cartografia a través dels seus servidors.

 

GEOVEG – Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació (www.ub.edu/geoveg/)

Novembre de 2022