S’acaba de publicar  l’Ebook titulat: : La misión de las revistas de investigación en el mundo educativo. The mission of research journals in the world of Education, editat per José Antonio Ibáñez-Martín i disponible en obert en el següent enllaç: https://revistadepedagogia.org/wp-content/uploads/2019/11/La-misi%C3%B3n-de-las-revistas-de-investigaci%C3%B3n_EBOOK_2019-1.pdf

Aquesta publicació agrupa treballs de diferents autors sobre les revistes de recerca educativa que s’han publicat en la Revista Espanyola de Pedagogia i en altres revistes en anys recents i que permeten una visió àmplia sobre l’estat de les revistes en la nostra àrea de coneixement en l’actualitat.