Accés Obert i Ciència Oberta: no són una i la mateixa cosa

Malgrat no existir una definició avui dia consensuada de Ciència Oberta, no hem de confondre-la amb l’Accés Obert. L’Accés Obert és un dels ingredients de la Ciència Oberta, el qual ha estat reivindicat en la Iniciativa Budapest per a l’Accés Obert de 2002, en el Bethesda Statement on Open Access Publishing de 2003, i en la Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanitites de 2003.

L’Accés Obert és, d’acord amb la Iniciativa Budapest, la “disponibilitat gratuïta [de literatura científica] en Internet pública, permetent a qualsevol usuari llegir, descarregar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o usar-los amb qualsevol propòsit legal, sense cap barrera financera, legal o tècnica, fora de les que són inseparables de les quals implica accedir a Internet mateixa”, sent l’única limitació la del control dels autors “sobre la integritat dels seus treballs i el dret a ser adequadament reconeguts i citats”.

D’altra banda, la Ciència Oberta podria definir-se, segons la Recomanació de la UNESCO sobre la Ciència Oberta de 2021, “com un constructe inclusiu que combina diversos moviments i pràctiques amb la finalitat que els coneixements científics multilingües estiguin obertament disponibles i siguin accessibles per a tots, així com reutilitzables per tots, s’incrementin les col·laboracions científiques i l’intercanvi d’informació en benefici de la ciència i la societat, i s’obrin els processos de creació, avaluació i comunicació dels coneixements científics als agents socials més enllà de la comunitat científica tradicional”.

                          Font: Wikimedia Commons

 

A Espanya s’estan donant avanços legislatius en pro de la Ciència Oberta. Tal com indica Albert Corominas en l’entrada “De la Ciència Oberta i de les seves implicacions en la Universitat” en el blog Universídad, Una conversa pública sobre la universidad, “El preàmbul de l’últim esborrany conegut de l’avantprojecte de LOSU diu que «es fomenta la Ciència Oberta i la democratització del coneixement mitjançant l’accés a publicacions, dades, codis i metodologies que garanteixin la comunicació de la recerca» i inclou aquest fragment en el seu article 50 (“Foment de la Ciència Oberta”) en el qual es declara així mateix que «el coneixement científic ha de ser considerat un bé públic» i que «les Administracions Públiques promouran l’accessibilitat dels resultats de la producció científica en els projectes de recerca finançats per aquestes».