Anunci de conferència MIDE-DIPE: Narratives i emoció: una línia de recerca Vygotskiana sobre la resiliència docent

Conferenciant: Dr. Marc Clarà Garangou (Universitat de Lleida)

Dia: 21.11.2019 

Hora: 12.00 a 14.00

Lloc: Aula 2209. Facultat de Psicologia. Edifici de Ponent. Pis 2, Aula 2209.

Resum:
El malestar docent és un problema que té impactes importants en els sistemes educatius de tot el món. En aquesta conferència es presenta una línia de treball, basada en la psicologia cultural Vygotskiana, orientada a abordar aquesta problemàtica. Després de considerar alguns dels impactes del malestar docent en els sistemes educatius, la conferència se centrarà en examinar alguns problemes teòrics generals que es troben en el fons de la qüestió. En primer lloc, quina és la naturalesa de l’experiència emocional i com aquesta es relaciona amb la formació de significat. En segon lloc, quina és la naturalesa del significat que està implicat en l’experiència emocional. En tercer lloc, de quina forma aquest significat pot ser estudiat i analitzat. La resposta a aquestes qüestions permet articular una hipòtesi general sobre la mediació semiòtica de l’experiència emocional que obre una nova via per a l’abordatge del problema del malestar docent. Aquesta via implica una reconceptualització de la resiliència docent i es basa en la possibilitat de transformar l’experiència emocional (i la pràctica) dels docents a partir de la transformació semiòtica de les seves narratives.