Article: A Critical look at Educational Technology from a Distance Education Perspective, de Terry Anderson i Pablo Rivera-Vargas

Paraules Clau:
educació a distància; educació en línia; analítiques d’aprenentatge; tecnologia educativa; discussió enllaçada

 

Resum:

Aquest article se centra en la tecnologia educativa aplicada en el context de programes i institucions que ofereixen cursos d’educació completament a distància. Tota l’educació en el segle XXI és educació digital en la qual l’ús de xarxes, la creació i edició de textos i imatges i la cerca i recuperació d’informació marquen la vida de gairebé tots els professors i estudiants. No obstant això, el context de l’educació a distància, en el qual totes les interaccions estan mediades, crea un context únic i elevat de digitalització. Aquest document se centra en dues qüestions: 1) Quins aspectes no han estat completament satisfactoris en el trànsit i la transformació que ha experimentat l’educació, des de la seva concepció més tradicional, basada en el campus, cap a la seva nova configuració marcada per l’ús continu de tecnologies i entorns digitals? 2) Quins són els desafiaments futurs que ha d’enfrontar l’educació a distància per a donar suport a la sostenibilitat d’aquest model d’ensenyament?

A partir d’una anàlisi teòrica i interpretativa, basat en la revisió d’articles i documents rellevants sobre l’educació a distància, s’identifiquen i analitzen posteriorment algunes dimensions crítiques (limitacions, promeses incomplides i desafiaments futurs) de l’ús de les tecnologies digitals en l’educació a distància. Aquestes dimensions evidencien com l’entusiasme inicial (a vegades excessiu) per la inserció de les tecnologies digitals en l’educació a distància no s’ha reflectit plenament (encara?) en la realitat.

 

Referència:

Anderson, T., i Rivera-Vargas, P. (2020). A Critical look at Educational Technology from a Distance Education Perspective. Digital Education Review, 37, 208-229. https://doi.org/10.1344/der.2020.37.208-229