Article: Revisió Conceptual de les Competències Digitals per a la Supervisió Doctoral, per Guillermo Bautista i Anna Escofet Roig

Resum
Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) estan integrades en la vida d’un alt percentatge d’estudiants universitaris i professors. No obstant això, la tecnologia no ha exercit un paper important en la innovació i millora dels processos d’aprenentatge. Això és particularment evident en l’àrea de la supervisió doctoral. Les institucions educatives haurien d’aplicar polítiques i estratègies perquè aquestes competències siguin adquirides gradualment tant pels supervisors com pels estudiants de doctorat. Aquestes polítiques i estratègies han d’anar més enllà de la mera inclusió de la tecnologia. En aquest nou escenari, els rols i tasques que els membres de la facultat i els estudiants compleixen i desenvolupen necessiten canviar, i han de ser repensats per a oferir als estudiants de doctorat més possibilitats de les que és possible amb els mètodes tradicionals. En aquest capítol es presenta una revisió conceptual de les competències que tant els professors com els estudiants han d’adquirir per a millorar la supervisió doctoral, específicament amb l’ús de les TIC. A més, es discuteixen les bones pràctiques i alguns recursos útils per a proporcionar exemples i millorar el coneixement i l’ús de les TIC en l’àmbit del treball de doctorat i la supervisió.

Referència

Bautista, G., i Escofet, A. (2019). Conceptual Review of Digital Competences for Doctoral Supervision. In Traversing the Doctorate (pp. 15-27). Palgrave Macmillan, Cham.

 

Enllaç:

https://www.researchgate.net/publication/336592508_Conceptual_Review_of_Digital_Competences_for_Doctoral_Supervision