Augmentar o disminuir l'escolarització?

 
El debat sobre augmentar l’escolarització fa anys que es present en l’àmbit educatiu. Allargar l’estada dels nens a l’escola pot portar diferents beneficis com ho són, per exemple, l’increment del nivell cultural del país o de l’equitat. Així i tot, els costos també s’han de tenir en compte: augment de la despesa en educació, risc d’un nombre d’abandonament escolar major, necessitat de formar i ampliar el cos docent, centres no adaptats per aquesta iniciativa…
 
 
Els professors Imbernon i Prats, titulars de la Facultat d’Educació, reflexionen entorn aquest tema aportant també una mirada comparativa internacional que permet al lector fer una mirada amb perspectiva del nostre model educatiu i comparar-lo amb altres països. Malgrat els dos anys transcorreguts des que els autors van plasmar en aquest diari les seves idees, observem com la vigència d’aquestes roman intacta.
 
 

Escolarització fins als 18 anys? S’obre el debat