Cal augmentar els recursos en investigació

Potenciar la dimensió investigadora ha de ser un dels objectius principals de la universitat, segons l’enquesta realitzada per l’agència especialitzada en investigació de mercats IPSOS per conèixer l’opinió de la comunitat universitària sobre digitalització, investigació i contribució a la societat de la universitat.

En l’enquesta, que s’ha desenvolupat en el marc dels preparatius de la IV Trobada Internacional de Rectors Universia (Salamanca, 21 i 22 de maig), han participat més de 9.000 universitaris de 19 països, i entre les conclusions destaca l’opinió de més de la meitat de la comunitat universitària (un 56%), que considera necessari millorar tant les instal·lacions com els recursos destinats a investigació en el si de la Universitat, mentre que un 35% jutja la falta de fons i finançament com la principal barrera per impulsar la tasca investigadora.

Per als entrevistats, un dels objectius més destacables de la universitat del segle XXI ha de ser el foment de les tasques de recerca, desenvolupament i innovació. Un objectiu que segons el 46% dels enquestats, no es cobreix satisfactòriament.

Font: https://bit.ly/2rZc4Gt