AMPLIAT TERMINI DE LLIURAMENTS DEL CALL FOR PAPERS DE LA REVISTA CATALANA DE PEDAGOGIA: LES TECNOLOGIES DIGITALS EN LES NOVES ECOLOGIES DE L’APRENENTATGE

Nou termini de lliuraments: 5 de setembre de 2022

La Revista Catalana de Pedagogia (RCP) és una publicació semestral oberta i gratuïta de la Societat Catalana de Pedagogia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans. La RCP té com a objectius preferents esdevenir una plataforma de qualitat per a la difusió de la recerca i les experiències educatives i de formació, i promoure el debat i la reflexió educativa que hi aportin les persones professionals i/o investigadores.

En aquest pròxim volum monogràfic es volen recollir contribucions que, des de la recerca o les experiències i en clau de reflexió pedagògica, destaquin el rol de les tecnologies digitals en la transformació de les pràctiques educatives formals, en les experiències d’aprenentatge informal, en qualsevol moment de la vida i contemplant col·lectius de distinta naturalesa. Treballs que destaquin també la contribució de les tecnologies digitals en el desenvolupament d’una ciberciutadania apoderada, participativa i crítica, així com aportacions que revelin la presència de certes barreres en l’ús de les tecnologies.  

Seran especialment benvingudes aquelles aportacions que enriqueixin significativament el corpus de coneixement teòric i científic, sobretot des de l’àmbit de la recerca rigorosa i de qualitat. A més, rebran especial acollida les aportacions amb col·laboració internacional (contribucions l’autoria de les quals es compon d’autors/ores d’institucions de diferents països). 

Els articles es poden enviar en català o anglès.

  • Articles de recerca: han de tenir una extensió màxima de 8.000 paraules i mínima de 4.500. Cal que s’ajustin als apartats següents: introducció, material i mètodes, resultats, conclusions i discussió, i bibliografia. 
  • Articles d’experiències: han de tenir una extensió entre 4.000 i 5.000 paraules com a màxim. Cal que s’ajustin als apartats següents: introducció, context de la proposta, proposta d’intervenció, conclusions/discussió i bibliografia. 

Podeu comprovar les instruccions detallades per a autors i autores en: 

http://revistes.iec.cat/index.php/RCP/about/submissions#authorGuidelines