CALL FOR PAPERS DE LA REVISTA CATALANA DE PEDAGOGIA: MINDFULNESS I EDUCACIÓ

Deadline: 31 de gener de 2021

La Revista Catalana de Pedagogia (RCP) és una publicació semestral oberta i gratuïta de la Societat Catalana de Pedagogia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans. La RCP té com a objectius preferents esdevenir una plataforma de qualitat per a la difusió de la recerca i les experiències educatives i de formació, i promoure el debat i la reflexió educativa que hi aportin les persones professionals i/o investigadores.

En aquest pròxim número de la Revista s’aborda la necessitat que tenen les persones de millorar la seva experiència vital i benestar, així com de créixer personal y espiritualment, mitjançant la pràctica del mindfulness i la meditació. Per una educació de qualitat es fa necessari abordar plantejaments integrals que incloguin propostes per mirar cap a l’interior en un món en què la filosofia i la religió semblen estar en retrocés. Precisament, mindfulness, que en la seva traducció al català significa atenció plena, ha anat alineant-se amb les pedagogies sensibles i l’educació lenta, per acabar adaptant-se per a la seva pràctica en qualsevol nivell educatiu al llarg de la vida. Des d’aquest plantejament, la RCP us encoratja a enviar resultats, experiències i innovacions emergents sobre el mindfulness i l’educació, des de la seva generalitat: aspectes vinculats amb la persona, la consciència, la psicologia, la transcendència, les meditacions espirituals, les tècniques, la neurociència i les aplicacions del mindfulness a nivell personal i professional des d’un punt de vista pedagògic.

Els articles es poden enviar en català o anglès. Els treballs acceptats per la revista es publicaran en una de les seccions següents: 

  • Articles de recerca: han de tenir una extensió màxima de 8.000 paraules i mínima de 4.500. Cal que s’ajustin als apartats següents: introducció, material i mètodes, resultats, conclusions i discussió, i bibliografia. 
  • Articles d’experiències: han de tenir una extensió entre 4.000 i 5.000 paraules com a màxim. Cal que s’ajustin als apartats següents: introducció, context de la proposta, proposta d’intervenció, conclusions/discussió i bibliografia. 

http://revistes.iec.cat/index.php/RCP/index