Call for papers: Digital learning: distraction or default for the future

La revista Digital Education Review de la Universitat de Barcelona obre una convocatòria per a l’enviament d’articles de cara a la propera publicació d’un monogràfic sobre aprenentatge digital.

 Amb el pas dels anys, el desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació ha creat onades d’entusiasme a causa de les expectatives d’oferir una “solució ràpida” als problemes educatius. Almenys des de la creació de la màquina per a ensenyar en els anys cinquanta, el ràpid desenvolupament de les tecnologies digitals ha incrementat aquest entusiasme, provocant una successió d’intents per part dels responsables polítics d’integrar les tecnologies digitals en les institucions educatives

(Ex. CD-ROM, PC, SmartBoards, OLPC, BYOD, etc.). Tot i que hi ha experiències reeixides a tot el món per implementar tecnologies digitals en contextos escolars, és important analitzar aquelles iniciatives de dalt a baix i de baix a dalt que no hagin funcionat o que hagin fallat. Aquesta monografia pretén explorar preguntes com:  

  • Què ha anat malament en les polítiques d’Educació Digital existents? Per què?
  • Quines són les lliçons apreses?
  • Quins són els aspectes comuns entre els diferents projectes d’Educació Digital infructuosos?
  • Pot ser diferent el futur de l’Educació Digital? Com?

 Es convida a la comunitat a enviar les seves contribucions derivades de la recerca acadèmica sobre el tema; elaboració d’estudis comparatius internacionals; resultats de l’avaluació de polítiques públiques en inclusió digital; i revisions teòriques que suposen una contribució real al debat actual.

 Terminis

  • 1 de setembre de 2019: termini per a l’enviament d’abstracts (fins a 150 paraules)
  • 1 d’octubre de 2019: comunicació de l’acceptació preliminar d’abstracts
  • 1 de gener de 2020: termini per presentar els articles
  • 1 de juny de 2020: data prevista per a la publicació

 

Més info en http://revistes.ub.edu/index.php/der/announcement/view/425