Com aconseguir publicar un article acadèmic?

Per a Lluís Codina, la correcta relació entre objectius, metodologies i resultats és l’element clau de l’èxit en la publicació acadèmica. Aquest serà un dels aspectes que els avaluadors tindran en compte.

En l’article al seu blog “Seminario de publicación académica: revisión de factores para el éxito”, analitza:

a) Els articles acadèmics: estructura, marc metodològic, redacció, autoria…

b) les revistes: selecció, procés, avaluació…

Tot un manual per tenir en compte tots els elements que els avaluadors tindran en compte a l’hora d’acceptar la publicació d’un article.