Conferència internacional “Per una formació de postgrau descolonitzadora i productiva”

Antonio Ramón Bartolomé Pina (director de l’Institut de Recerca en Educació) va participar en la conferència internacional “Per una formació de postgrau descolonitzadora i productiva”, el 27 d’abril, a Santa Cruz de la Sierra (Bolívia).

L’acte va estar organitzat pel Ministeri d’Educació de Bolívia, a través de la Universitat Pedagògica Bolívia, la Unitat Especialitzada de Formació Contínua (UNEFCO), el Programa de Formació Complementària per a Mestres (PROFOCOM) i les Escoles Superiors de Formació de Mestres (ESFM).

 

 

Entre les diverses aportacions, destaquem:

– Antonio Ramón Bartolomé Pina: Va abordar la temàtica “Escola al Segle XXI” fent èmfasi en la implementació de la tecnologia, en l’educació universal i els canvis que implica la nova era per als professors. “Avui estem en una societat completament diferent i l’educació ha de ser completament diferent del que va ser al segle XIX.”

– Gregorio Casamayor Pérez: Es va centrar en la formació contínua de mestres i en l’aplicació de la teoria amb les competències que han de ser perfeccionades. Ha assenyalat que “el coneixement científic es duplica cada cinc anys i, per tant, cal actualitzar-se encara més quan un és professor per poder transmetre aquests coneixements”.

– Nancy Román Duran: Ha destacat que “em sembla una nova alternativa per als docents i estudiants realitzar una actualització d’aquests temes tan importants que es veuen dia a dia i això s’hauria de seguir impulsant perquè com a mestres tinguem una nova perspectiva”.