Convocatòria 2022 d’ajuts a publicacions en accés obert

El Vicerectorat de Recerca posa a l’abast de la comunitat de la Universitat de Barcelona una nova convocatòria d’ajuts per a publicar en accés obert, amb un pressupost de 120.000 euros.

Les revistes en accés obert ofereixen gratuïtament els textos dels articles sense necessitat d’estar subscrit. Aquestes publicacions tenen un cost i la convocatòria d’aquests ajuts complementa la despesa de la Universitat en concepte de subscripcions a revistes científiques. D’aquesta manera es posa en valor aquest nou model de publicació.

Pot beneficiar-se d’aquest ajut qualsevol membre del PDI o PAS en servei actiu i qualsevol estudiant de la Universitat de Barcelona amb matrícula en vigor que sigui autor d’un article acceptat per a la seva publicació en una revista d’accés obert amb posterioritat a l’1 de gener de 2022. Un dels autors ha de ser PDI de la Universitat de Barcelona, i serà qui tramiti la sol·licitud.

 

Per a saber-ne més: https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/drets-d-autor-i-propietat-intellectual-i-acces-obert/acces-obert-UB/publicar-ajuts/ub