Convocatòria AQU dels trams de recerca autonòmics per al personal docent i investigador funcionari i contractat

La setmana passada es va publicar a la seu electrònica de la UB la convocatòria AQU dels trams de recerca autonòmics pel personal docent i investigador funcionari i contractat, per períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2022.

Els terminis per la presentació de les sol·licituds són:
– Per al personal contractat és del 16 de gener fins al 3 de febrer de 2023.
– Per al personal funcionari és del 26 de juny fins al 14 de 2023.

Més informació