Convocatòria d’ajuts a projectes de recerca per a membres de l’Institut de Recerca en Educació de la Universitat de Barcelona

L’Institut de Recerca en Educació (IRE) de la Universitat de Barcelona obre una convocatòria competitiva d’ajuts a projectes de recerca que no disposin de cap altre finançament amb l’objectiu d’incrementar el nombre i la qualitat d’aquests.

S’atorgarà un únic ajut de 2.500€ i podran presentar-se membres de l’IRE. Els projectes poden abordar qualsevol temàtica dins les línies de recerca dels i les membres.

 El termini per a presentar la sol·licitud és el 31 de juliol de 2021 i el tràmit es farà a través d’un formulari que es troba en la Intranet de l’IRE.

Requisits:

  1. L’investigador/ora principal i almenys la meitat dels i les participants en la proposta han de ser membres de l’IRE i d’un mínim de dos grups de recerca.
  2. El projecte no pot haver rebut cap finançament previ.
  3. Els membres de l’IRE han d’estar registrats en ResearchGate, Academia.edu i ORCID.
  4. En els articles que es derivin del projecte haurà de constar el suport de l’IRE.

Els projectes seran valorats amb una puntuació de 0 a 10 per un consell d’experts escollit per la Comissió Permanent i integrat per investigadors que no estaran implicats en cap proposta. Els criteris de selecció són els següents:

  • Rellevància en el camp educatiu català
  • Actualitat de la temàtica d’estudi
  • Coherència interna i adequació del disseny als objectius que pretén

El projecte tindrà una durada de 14 mesos, i el període d’execució serà de l’1 d’octubre de 2021 fins al 30 de novembre de 2022. Un mes després de la data oficial de finalització, l’IP del projecte haurà de presentar un informe de la recerca que podrà adoptar la forma d’una publicació.