Convocatòria d’avaluació de l’activitat investigadora 2022 (ANECA)

El proper 16 de gener de 2023, fins al 6 de febrer, s’obre el període de presentació de sol·licituds per a la convocatòria de trams de recerca de la CNEAI. Aquesta convocatòria dona dret a rebre un complement de productivitat per l’activitat de recerca realitzada sotmesa a avaluació cada sis anys (sexenni).

Tenen dret a sol·licitar l’avaluació els funcionaris de carrera de cossos docents universitaris i el personal investigador funcionari de carrera que hagin avaluat positivament abans del 31 de desembre de 2016 o que mai hagin estat avaluades, però compleixin un mínim de sis anys avaluables el 31 de desembre de 2022.

Més informació