Convocatòria de Doctorats de Col·laboració del Centre Comú de Recerca Europeu (JRC)

Què és?
Les Associacions de Col·laboració per al Doctorat (Collaborative Doctoral Partnerships – CDP) són una iniciativa del Centre Comú de Recerca (Joint Research Centre – JRC) per a establir col·laboracions estratègiques amb institucions d’ensenyament superior (institucions d’ensenyament superior/universitats) que concedeixen títols de doctorat.
El JCR es caracteritza per l’excel·lència en la recerca i la reputació internacional.
L’objectiu del JCR és formar a una nova generació d’estudiants de doctorat en ciència i tecnologia.
Se centra específicament en el vincle entre ciència i política.

Qui pot participar?
Poden participar en el CPD les institucions d’ensenyament superior i les universitats situades en els Estats membres de la UE i als països associats al Programa de Recerca de la UE Horitzó 2020.

Quin és el procediment?
Les institucions d’ensenyament superior/universitats poden presentar una sol·licitud per a una o més àrees temàtiques amb diverses propostes, cadascuna de les quals es presenta en un formulari de sol·licitud separat.

Més informació en:
https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/collaborative-doctoral-partnerships