Creació de la Red de Institutos de Investigación en Educación: full de ruta iniciat

El dilluns 29 de abril de 2019, s’ha celebrat una reunió que ha permès realitzar una posada al dia de la situació administrativa dels centres de recerca que s’han reunit i establir un primer full de ruta per a la creació d’una Red Estatal de Institutos de Investigación en Educación, amb l’objectiu de promoure la presència nacional i internacional d’aquestes estructures de recerca per contribuir a la millora del reconeixement i de l’impacte científic i social de la recerca educativa espanyola.

Hi ha participat:

Excusa l’assistència:

Com a primera actuació, animem a tots els investigadors en educació que realitzen o consideren d’interès que poguessin realitzar la seva recerca dins el marc d’un Institut de Recerca Educativa a participar en la International Conference of Research in Education – iRED’19, que se celebrarà a Barcelona el 4 i 5 de novembre de el 2019.