Curs de formació: Specific tools in your work with refugees: Communication, Life Skills and Screening

És un curs de formació dins del marc del Projecte Europeu RESCUE adreçat a personal universitari que treballa o està interessant a treballar amb persones refugiades, demandants d’asil o persones que provenen de zones de conflicte.

Es pot assistir al curs complet de quatre mòduls o a mòduls per separat.

El curs tindrà una durada de 35 hores presencials i 24 hores de treball autònom i tindrà lloc de l’11 al 15 de juny en l’Institut de Desenvolupament Professional – IDP ICE Universitat de Barcelona, en l’edifici Migdia I de Campus Mundet.

 

Els mòduls i horaris són els que segueixen:

Communication Skills – dimarts 11 de juny de 10 a 19h

Development of Assessment Skills – dimecres 12 de juny de 10 a 19h i divendres 14 de juny de 17 a 19h

Life Skills for the Employability – dijous 13 de juny de 13 a 18h i divendres 14 de juny de 10 a 14h

Life Skills for the Transition to the Job Market – divendres 14 de juny de 15 a 17h i dissabte 15 de juny de 15 a 17h

 

La participació en el curs s’acreditarà amb un certificat.

Les places són limitades.

 

Més informació en http://www.ub.edu/ice/cursos/specif