DIGITAL HUMANITIES / HUMANITATS DIGITALS: CALL FOR PAPERS SOBRE EL PAPER DE LES BIBLIOTEQUES EN EL NOU CONTEXT DE LES HUMANITATS DIGITALS

La revista DH/HD de la Facultat d’Història i Geografia de la Universitat de Barcelona llança el seu primer Call for Papers amb la finalitat de promoure la reflexió sobre la relació entre les Humanitats Digitals i les biblioteques en el moment actual.

Aquesta monografia d’HD/DH té com a objectius:

· Analitzar la situació actual de les Humanitats Digitals al nostre país i reflexionar sobre el paper que poden exercir les biblioteques en aquest nou context.

· Reflexionar sobre els nous rols i habilitats que els bibliotecaris han de tenir i com s’enfrontaran a les noves demandes que se’ls demana: assessorament sobre qüestions de propietat intel·lectual, mètodes de recerca (explotació de textos i visualització de dades, etc.), en metadades o dades obertes vinculades, en accés obert, etc.

· Explorar els desafiaments que planteja aquest nou paradigma a diferents nivells: gestió de col·leccions, reutilització del patrimoni, la col·laboració amb els professors, l’accessibilitat, el tractament tècnic, l’equip i els programes informàtics, el finançament, la gestió de les llicències i els drets, la formació del personal, etc.

· Valorar les normes de digitalització de Digital Humanities que s’utilitzen actualment, així com les noves tendències que tracten de reutilitzar els materials digitalitzats

· Identificar i compartir els projectes i iniciatives relacionats amb les Humanitats Digitals que s’estan duent a terme en universitats i biblioteques de recerca.

Més info en https://revistes.ub.edu/index.php/hd-dh/index