El Consell de Govern de la Ub aprova el nou reglament de l’IRE

El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona va aprovar, el 7 d’octubre de 2020, la Normativa de creació i funcionament de les estructures internes de recerca i transferència de la Universitat de Barcelona, en què es regulen els instituts de recerca, que fou modificada per acord del Consell de Govern de 14 d’octubre de 2021. Per això, a proposta de la Comissió de Recerca, el Consell de Govern aprova un nou Reglament de funcionament intern de l’Institut de Recerca en Educació.
 
L’Institut de Recerca en Educació es va constituir l’any 2016 per resolució del rector a proposta de la Facultat d’Educació creada el 2014 a partir de la fusió de les facultats de Formació del Professorat i de Pedagogia. En el context de la nova Facultat, l’Institut neix amb la finalitat d’afavorir sinèrgies entre personal investigador i grups de recerca de la Universitat de Barcelona que treballen en l’àmbit de l’educació per tal d’impulsar una recerca interdisciplinar i d’excel·lència.