El grup de recerca DHiGeCs incorpora un doctorat industrial

El grup de recerca DHiGeCs (Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències Socials), en col·laboració amb el CETT-UB (Campus de Turisme, Hosteleria i Gastronomia) incorpora un doctorat industrial.

La doctoranda Marta Conill Tetuà, dirigida per dos membres del DHiGeCs (Dr. Joan Santacana i Dra. Laia Coma), desenvoiulparà la tesi “Turismo Responsable y Ciudades Educadoras: el patrimonio como valor identitario de una ciudad. Análisis, estado de la cuestión y valoración para una propuesta de modelización”.

El doctorat industrial és una estratègia del Govern de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb les universitats, que té per objectius contribuir a la competitivitat i internacionalització del teixit industrial català, retenir talent i situar els doctorands i doctorandes en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa.