El Ministeri d’Universitats estableix les bases per a una reforma dels cobraments de taxes universitàries

Ahir es va aprovar la disposició que deroga el sistema de forquetes per a preus públics de matriculació en els ensenyaments universitaris introduït en 2012.

L’objectiu del Ministeri d’Universitats és la reducció aquest primer any de les taxes de primera matrícula de Grau, per poder reduir progressivament la resta de les taxes de grau i taxes dels ensenyaments de Màster. Atenent aquest objectiu, es deroga el marc regulador previ que ho impedia, per a poder treballar amb totes les CCAA una baixada progressiva de les taxes a nivells previs a 2011 que beneficiï a l’estudiantat i el seu accés a la universitat.

 

http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=f62717068b4e1710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=7cfa38c5ad6c4610VgnVCM1000001d04140aRCRD