El repte de facilitar la investigació a les aules

Com impulsar la investigació a les aules és un dels temes que es va tractar en la Conferència de Deganes i Degans d’Educació celebrada a Pamplona, ​​el 10 i 11 de maig.

Amb la voluntat d’augmentar la qualitat docent i investigadora, el Govern foral ha signat un conveni amb les universitats navarreses (Universitat de Navarra, Universitat Pública i els centres de la UNED a Pamplona i Tudela) per facilitar la investigació en centres educatius.

Es vol obrir la porta dels centres al personal investigador, que alhora es comprometi a transmetre els seus coneixements més enllà d’entorns científics. D’altra banda, s’han impulsat també jornades personalitzades entre investigadors i personal d’Educació amb els centres educatius, i s’han tractat temes com la protecció de dades en recursos humans o el multilingüisme.

Els objectius de la jornada van ser:

– Difondre el model de desenvolupament professional docent i el sistema APD (Accés a la Professió Docent), identificant les similituds i diferències amb el MIR sanitari, per ressaltar l’especificitat de la carrera docent.

– Promoure una dinàmica de diàleg de tots els sectors involucrats en el desenvolupament i posada en marxa del model: Centres Educatius, Administracions regionals i estatal, sindicats i universitats.

– Desenvolupar els elements claus del sistema APD mitjançant el consens i aportacions de les Facultats de Ciències de l’Educació i les administracions. Per exemple: centres de referència, perfils supervisors i tutors, figura professorat vinculat, programa competències APD.

Font: https://bit.ly/2s2aTpV; https://bit.ly/2s1awez