Eleccions al Consell de Direcció de l’Institut de Recerca en Educació (IRE-UB)

Es convoquen eleccions al Consell de Direcció de l’Institut de Recerca en Educació de la Universitat de Barcelona (IRE-UB). 

 

CALENDARI ELECTORAL

 • Convocatòria d’eleccions: 01/06/2022
 • Cens electoral provisional (exposició pública): 02/06/2022 al 14/06/2022
 • Reclamacions al cens provisional: 02/06/2022 al 14/06/2022
 • Resolució dels serveis administratius a les reclamacions contra el cens provisional: fins al 16/06/2022
 • Exposició del cens electoral definitiu: 15/06/2022
 • Presentació de candidatures: 16/06/2022 al 27/6/2022

Segon termini (si escau):

 • Presentació de candidatures: 28/06/2022 al 04/07/2022
 • Proclamació de les candidatures: 06/07/2022
 • Campanya electoral: 07/07/2022 al 14/07/2022

Votacions: 18/07/2022

 

NOTES:

 1. L’escrutini es farà immediatament després de tancades les votacions
 2. Les dates inicial i final s’entenen sempre ambdós incloses.
 3. Els cens electoral per escollir òrgan unipersonal està format pels membres de la junta de facultat, del consell de departament, del consell d’estudis o del consell de direcció, segons correspongui.