Contact

Location

FACULTAT D’EDUCACIÓ
Pg. de la Vall d’Hebron, 171
08035 Barcelona

934035201
ire@ub.edu