NEW PUBLICATION OF REVISTA CATALANA DE PEDAGOGIA VOL. 22 (2022)

The Revista Catalana de Pedagogia (Societat Catalana de Pedagogia, subsidiary of the Institut d’Estudis Catalans) has just published vol. 22 (2022).
The content can be consulted directly by accessing the full text of the articles, which are listed below, or by visiting the journal’s website.

Vol. 22 (2022)

Pedagogia i ètica, baròmetre en temps de crisi 

Published: 02-11-2022

Frequency: two issues a year: May and November

Summary

EditorialPDF
Marta Burguet i Arfelis1-2

Research articles

Ètica en temps de pandèmia: un estudi exploratori dels valors, les actituds i els hàbits cívics de la ciutadania de Catalunya davant la crisi de la COVID-19PDF
Maria Rosa Buxarrais Estrada, Laura Fontán de Bedout, Eric Ortega González, Teodor Mellen i Vinagre3-15
The migration process of young migrants in BarcelonaPDF (Anglès)
Melissa Schmidlin Roccatagliata, Omaira Beltrán Sánchez, Montserrat Freixa Niella16-32
Model i instrument per a l’anàlisi de l’ètica organitzacional de l’escolaPDF
Sara Colorado Ramírez33-53
La gestió del repertori lingüístic a la classe de tecnologia en anglès: aprenent contingut, llengua i valorsPDF
Xavier Martin-Rubió54-70
Quan la controvèrsia entra a l’aula: factors per a la (des)polarització de grupsPDF
Cécile Barbeito71-82

Experiences articles

Portafolis multimodal: un generador de reflexions des de la diversitat de llenguatges per a una documentació creativa de les pràctiques d’educació infantilPDF
Andrés Torres Carceller, Rosalía Clemente Piélagos, Estel Marín Cos83-97
Projecte Binomi: el compromís ètic d’una iniciativa neuropedagògicaPDF
Maria de Montserrat Oliveras Ballús98-115