Entorns de desenvolupament i aplicació de les competències en el Pràcticum del grau en Pedagogia de la Universitat de Barcelona

Les professores Assumpta Aneas i Ruth Vilà acaben de publicar els resultats parcials d’un estudi desenvolupat en el Pràcticum del grau de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. S’analitzen els Seminaris de Pràctica Reflexiva, el Portafoli i la tutoria individualitzada com a entorns d’aprenentatge amb gran potencial de desenvolupament i avaluació de competències, mitjançant un estudi per enquesta aplicat a l’alumnat i als tutors d’universitat. Els resultats obtinguts han destacat valoracions positives sobre aquests entorns.

Aneas Álvarez, A.; Vilá Baños, R. (2018). Entornos de desarrollo y aplicación de las competencias en el Prácticum de grado en Pedagogía de la Universidad de Barcelona. Revista Prácticum, 3(1), 1-19.
https://revistapracticum.com/index.php/iop/article/view/35/