Finalitzats

2016-2016. Anàlisi de la base de dades ‘centres educatius’: Cap a un model de formació integral dels professionals de la docència des de la gestió de la carrera professional

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya)
Grup: TRALS (I.P.: Montserrat Freixa Niella)
Ref.:
Dotació econòmica:

2016-2016. Ajuts per impulsar la participació en projectes internacionals de recerca (2016) en el marc del programa Horizon 2020 i altres programes europeus

Universitat de Barcelona
Grup: TRALS (I.P.: Montserrat Freixa Niella)
Ref.:
Dotació econòmica:

2016-2016: Las competencias personales y sociales y el rendimiento académico en la educación musical

Universitat de Barcelona.
Grup: GREMI (I.P.: Josep Gustems Carnicer)
Ref.: No disponible
Dotació econòmica: No disponible

2016-2016: La Ciencia que no se aprende en la Red. Acercar el método científico en las aulas de secundaria

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)
Grup: DHIGECS (I.P.: Juan Santacana Mestre)
Ref.: FCT-15-9881
Dotación económica: No disponible

2016-2016: Intervenció amb persones privades de llibertat, prèvia a la seva incorporació al programa ‘Reincorpora: Avant’

Fundació Caixa de Pensions ‘La Caixa’
Grup: GPS (I.P.: Miquel Gómez Serra i Núria Fabra Fres)
Ref.: 308951
Dotació econòmica:

2015-2016. Les competencias personales y sociales y el rendimiento académico en la educación musical

Ajuts a la Recerca. Universitat de Barcelona
Grup: GREMI (I.P.: Jose Gustems Carnicer)
Ref.: –
Dotació econòmica: 800 €

2015 – 2016. Evaluación de la calidad del profesorado en universidades de México y España

Secretaría de Educación Pública (México)
Grup: FODIP (I.P.: Pedro José Canto Herrera)
Ref.: UADY-CA-69
Dotació econòmica: No disponible

2015-2016. Les entitats i els centres de Secundària davant la diversitat religiosa: possibilitats de confluència en processos d’Aprenentatge i Servei (ApS) pel diáleg interregiliós i intercultural

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Grup: TRALS (I.P.: Ruth Vila Baños)
Ref.: 2015RELIG00007
Dotació econòmica:

2015 – 2016: Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat.

Projectes d’Innovació Docent. Universitat de Barcelona
Grup: EDUFISES (I.P.: Ignasi Puigdellivol Aguade)
Ref.: 2015PID-UB/003
Dotació econòmica:

2015 – 2016: Aplicació de nous processos de retroacció: del feedback al feedforward

Universitat de Barcelona
Grup: Learning, Media & Social Interactions(I.P.: Elena Cano)
Ref.: 2015PID-UB/004
Dotació econòmica:

2014-2016. TRALS (Transicions Acadèmiques i Laborals)

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Grup: TRALS (I.P.: Maria Pilar Figuera Gazo)
Ref.: 2014SGR1273
Dotació econòmica:

2014-2016: La millora de l’ús de les llengües a l’aula com a mediació per a l’aprenentatge interdisciplinari. Aprendre el discurs de l’aula

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Grup: GREAL-PLURAL (I.P.: Montserrat Fons Esteve)
Ref.: 2014 ARMIF 00037
Dotació econòmica: 17.463 €

2014-2016. Grup de Recerca sobre Intervencions Socioeducatives en la Infància i la Joventut

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Grup: GRISIJ (I.P.: Ma. Cruz Molina Garuz)
Ref.: 2014SGR906
Dotació econòmica:

2014 – 2016. Formació Docent i Innovació Pedagògica (FODIP)

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Grup: FODIP (I.P.: Francisco Imbernon Muñoz)
Ref.: 2014SG35
Dotació econòmica: 30.000 €

2014-2016. Transición a la vida adulta de los jóvenes tutelados en centros residenciales: apoyos y recursos de intervención

Ministeri d’Economia i Competitivitat
Grup: GROP (I.P.: Josefina Sala Roca)
Ref.: EDU2013-­‐43326-­‐R
Dotació econòmica: 84.700 €

2014-2016. Projecte Institucional de desenvolupament i avaluació de competències -Aprendre a aprendre, treball col·laboratiu, Pràctica reflexiva i TIC- a la doble titulació del Grau d’Educació Infantil i del Grau d’Educació Primària de la Universitat de Barcelona

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Grup: TRALS (I.P.: Veronica Violant Holz)
Ref.: 2014 ARMIF 00054
Dotació econòmica:

2014-2016. Millora de la formació docent dels estudiants de doble grau d’Educació Infantil i Primària mitjançant l’ús d’eines digitals.

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Grup: GRISIJ (I.P.: Assumpta Estrada Roca)
Ref.:
Dotació econòmica:

2014-2016. Las experiencias de los jóvenes fuera de la escuela relacionadas con la ciencia y la tecnología como fuente de influencia en la actitud respecto a la ciencia

ACUP. RecerCaixa 2013
Grup: GRINTIE (I.P.: Cesar Coll Salvador)
Ref.: FBiG 307687
Dotació econòmica: 70.989,82 €

2014-2016. Grup de recerca sobre desenvolupament, interacció i comunicació en contextos educatius

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Grup: GRINTIE (I.P.: Cesar Coll Salvador)
Ref.: 2014SGR178
Dotació econòmica: 30.000 €

2014-2016. Grup de Recerca en entonació i parla (GREP).

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).
Grup: GREP (I.P.: Fco. Jose Cantero Serena)
Ref.: 2014SGR1619
Dotació econòmica:

2014-2016. GRUP DE RECERCA EN EDUCACIÓ MORAL (GREM).

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).
Grup: GREM (I.P.: Maria Rosa Buxarrais)
Ref.: 2014SGR1478

Dotación económica: No disponible

2014-2016. Grup d’Estudis d’invariància dels instruments de mesura i anàlisi del canvi en els àmbits social i de la salut.

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Grup: GREMI (I.P.: Juana Gomez Benito)
Ref.: 2014SGR1139
Dotació econòmica:

2014 2016. GROP-Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Grup: GROP (I.P.: Nuria Perez Escoda)
Ref.: 2014SGR1045
Dotació econòmica: 0

2014-2016. Equipping the Next Generation for Active Engagement in Science (ENGAGE).

Unió Europea
Grup: GREAV (I.P.: Mario Barajas Frutos)
Ref.: FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2013-1-612269
Dotació econòmica:

2014-2016. Entorn i materials per l’Aprenentatge

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Grup: EMA (I.P.: Begoña Gros Salvat)
Ref.: 2014SGR205
Dotació econòmica: 20.000 €

2014-2016. Elaboració i avaluació d un videojoc educatiu com a eina per a la millora del benestar emocional i social

RecerCaixa 2013
Grup: GRISIJ (I.P.: Gemma Filella Guiu)
Ref.: RecerCaixa 2013
Dotació econòmica:

2014-2016. Análisis del Habla y Modelos Didácticos.

Grup: GREP (I.P.: Fco.Jose Cantero Serena; Maria Dolors Font Rotches)
Ref.: FFI2013-41915-P
Dotació econòmica:

2014-2016: Vota cada dia. Participació política i apoderament ciutadà per enfortir la democràcia.

Recercaixa
Grup: GREDI (I.P.: Assumpta Aneas)
Ref.:
Dotació econòmica:

2014 – 2016: Projecte Institucional de desenvolupament i avaluació de competències -Aprendre a aprendre, treball col·laboratiu, Pràctica reflexiva i TIC- a la doble titulació del Grau d’Educació Infantil i del Grau d’Educació Primària de la Universitat de Barcelona

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Grup: EDUFISES (I.P.: Veronica Violant Holz)
Ref.: 2014 ARMIF 00054
Dotació econòmica:

2014 – 2016: Laboratori de mitjans interactius

Agència de Gestió d’Ajuts Universitatis i de Recerca (AGAUR)
Grup: Learning, Media & Social Interactions (I.P.: Antonia Bartolomé Pina)
Ref.: 2014SGR604
Dotació econòmica:

2014 – 2016. La millora de l’ús de les llengües a l’aula com a mediació per a l’aprenentatge interdisciplinari. Aprendre el discurs de l’aula

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Grup: FODIP (I.P.: Montserrat Fons Esteve)
Ref.: 2014 ARMIF 00037
Dotació econò mica: No disponible

2014 – 2016: La connexió entre teoria i pràctica en la formació inicial dels mestres: matodologies basades en situacions pràctiques reals

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Grup: EDUFISES (I.P.: Víctor López Ros)
Ref.: 2014 ARMIF 00053
Dotació econòmica:

2014-2016: L’ús de la informació proporcionada de forma automàtica pel Moodle per a la millora de processos col·laboratius en fòrums

Unió Europea, programa DAPHNE
Grup: GRINTIE (I.P.: Ana Engel)
Ref.: 2014PID_UB/024
Dotació econòmica: 1.800 €

2014-2016: Grup de Recerca Ensenyament i Aprenentatge Virtual.

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Grup: GREAV (I.P.: Jose Luis Rodriguez Illera)
Ref.: 2014SGR445
Dotació econòmica:

2014-2016: Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREDI)

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Grup: GREDI (I.P.: Maria Paz Sandin Esteban)
Ref.: 2014SGR1246
Dotació econòmica:

2014 – 2016: Grup d’Investigació Social i Educativa de l’Activitat Física i l’Esport (GISEAFE)

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Grup: EDUFISES (I.P.: Susanna Soler Prat)
Ref.: 2014SGR1240
Dotació econòmica: No disponible

2014-2016: GREAL-PLURAL Grup Recerca Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Plurilingüisme i Aprenentatge de Llengües

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Grup: GREAL-PLURAL
(I.P.: Juli Palou Sangra)
Ref.: 2014SGR813
Dotació econòmica: 34.000 €

2014-2016: Experiencias de aprendizaje e Identidad de aprendiz en la era digital: itinerarios de aprendizaje en contextos educativos formales y no formales

Ministeri d’Economia i Competitivitat: Programa I+D+I (2013).
Grup: GRINTIE (I.P.: Cesar Coll Salvador)
Ref.: EDU2013-40965-R
Dotació econòmica: 50.000 €

2014 – 2016: Estudio del impacto de las eRúbricas federada en la evaluación de las competencias en el practicum

Ministeri d’Economia i Competitivitat
Grup: Learning, Media & Social Interactions (I.P.: Manuel Cebrián de la Serna)
Ref.: EDU2013-41974-P
Dotació econòmica: 25.531 €

2014 – 2016: ESFERA: Experiència, Saber i Formació d’Educadores i educadors – Recerca i Acció

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Grup: EDUFISES (I.P.: Jose Contreras Domingo)
Ref.: 2014SGR349
Dotació econòmica:

2014-2016. Equipping the Next Generation for Active Engagement in Science (ENGAGE).

Unió Europea
Grup: GREAV (I.P.: Mario Barajas Frutos)
Ref.: FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2013-1-612269
Dotació econòmica:

2013-2016. Impact Analysis of External Quality Assurance Processes in Higher Education Institutions (IMPALA)

Fifth Framework Programme of European Commission
Grup: TRALS (I.P.: Theodor Leiver)
Ref.: Lifelong Learning Erasmu
Dotació econòmica:

2013-2016. Formação continuada de profesores: a pesquisa-ação colaborativa em contextos de práticas educativas inclusivas no município de Canoas-Rs

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Brasil
Grup: GREDI (I.P.: Gilberto Ferreira Da Silva)
Ref.: 474231/2013-5
Dotació econòmica:

2013-2016: Programa de Millora i Innovación en la Formació de Mestres a Catalunya (MIF)

Consell Interuniversitari de Catalunya, Generalitat de Catalunya.
Grup: GREM (I.P.: Miquel Martínez Martín)
Ref.: EC1101D/449000100/4220/00
Dotación económica: No disponible

2012 – 2016: Educación cívica en las aulas interculturales: análisis de las representaciones e ideas sociales del alumnado y propuestas de acción educativa

Fundació Caixa de Pensions ‘La Caixa’
Grup: DHIGECS (I.P.: Joaquim Prats Cuevas)
Ref.: 2012ACUP00185
Dotació econòmica: No disponible

2012 – 2016: Didàctica del Patrimoni

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Grup: DIDPATRI (I.P.: Franscesc Xavier Hernández Cardona)
Ref.: 2014SGR945
Dotació econòmica: No disponible

2015-2015. Taula rodona sortides professionals de l’orientador/a en els contextos d’actuació de la pedagogia

Ajuts de la Facultat d’educació per a l’organització d’activitats acadèmiques, culturals i d’extensió
Grup: TRALS (I.P.: Juan Llanes Ordóñez)
Ref.: Ayuts tardor 2015
Dotació econòmica:

2015-2015. Modelos didácticos de entonación para la enseñanza del español en Brasil

Ministeri d’Educació, Cultura i Esport
Grup: GREP (I.P.: Maria Dolors Font Rotches)
Ref.: PHBT14/01051
Dotació econòmica:

2015-2015. Millorar la qualitat del sistema de protecció a la infància a la Unió Europea: iniciativa per preparar accions de recerca conjunta

Universitat de Barcelona
Grup: GRISIJ (I.P.: Nuria Fuentes Pelaez)
Ref.:
Dotació econòmica:

2015-2015. Ajuts per a Grups de Recerca 2015 Universitat de Barcelona (ARCE)

Universitat de Barcelona
Grup: GROP (I.P.: Núria Pérez Escoda)
Ref.: ARCE 2015
Dotació econòmica: 1.100

2015-2015. Ajut al Grup de Recerca en Entonació i Parla.

Ajuts a la Recerca. Universitat de Barcelona
Grup: GREP (I.P.: Maria Dolors Font Rotches)
Ref.: AJRE-2014
Dotació econòmica:

2015 – 2015: Jornada preparatòria del projecte Students +45

Universitat de Barcelona
Grup: Learning, Media & Social Interactions (I.P.: Maria Elena Cano Garcia)
Ref.:
Dotació econòmica:

2015 – 2015: Ajuts per impulsar la participació en projectes internacionals de recerca (2015) en el marc del programa Horizon 2020 i altres programes europeus

Universitat de Barcelona
Grup: Learning, Media & Social Interactions (I.P.: Antonio Bartolomé Pina)
Ref.:
Dotació econòmica:

2014 – 2015. Xarxa interuniversitaria sobre competències al pràcticum

Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB). Institut de Ciències de l’Educació (ICE) – Universitat de Barcelona (UB)
Grup: FODIP (I.P.: Maria Asuncion Aneas Alvarez)
Ref.: REDICE14ò-1277
Dotació econòmica: No disponible

2014 2015. Projecte MOOC UB Emprenedoria Social i Cooperativa pels Objectius del Mil.leni ONU

Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
Grup: FDIP (I.P.: Virginia Rosa Ferrer Cervero)
Ref.: No disponible
Dotació econòmica:

2014 – 2015. La docencia universitaria mediante el enfoque del ‘Aula Invertida’

UnPrograma de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB). Institut de Ciències de l’Educació (ICE) – Universitat de Barcelona (UB)
Grup: FODIP (I.P.: Jose Luis Medina Moya)
Ref.: REDICE14-1329
Dotació econòmica: 1.800 €

2014 – 2015. La construcción del conocimiento profesional y las relaciones entre teoría y práctica en la formación inicial de maestros. Un estudio de casos desde la perspectiva de los estudiantes

Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB). Institut de Ciències de l’Educació (ICE) – Universitat de Barcelona (UB)
Grup: FODIP (I.P.: Beatriz Jarauta Borrasca )
Ref.: REDICE14-1315
Dotació econòmica: 1.800 €

2014-2015. Formació en competències per les relacions amb les famílies i la comunitat

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Grup: FODIP (I.P.: Serafin Antunez Marcos )
Ref.: 2014 ARMIF 00048
Dotació econòmica: 8.965,20 €

2014 – 2015. Estudi de la perspectiva de gènere a la pràctica docent universitària

Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)
Grup: FODIP (I.P.: Trinidad Donoso)
Ref.: 1329
Dotació econòmica: No disponible

2014 – 2015. Desarrollo y evaluación de competencias desde un enfoque de derechos humanos: propuesta en diversos contextos y situaciones de aprendizaje universitario

Programa de Estudios y Análisis destinado a la mejora de la calidad de la enseñanza superior y de la actividad del profesorado universitario. Universidad de la Rioja
Grup: FODIP (I.P.: Fermín Navaridas Nalda)
Ref.: 132014-2015
Dotació econòmica: No disponible

2014 – 2015. Conveni per la Millora de l’ocupabilitat d’estudiants i egressats de la UB. Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya

Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
Grup: FODIP (I.P.: Virginia Rosa Ferrer Cervero)
Ref.: No disponible
Dotació econòmica: No disponible

2014-2015. Vulnerabilidad psicopatológica de adolescentes frente a situaciones victimizantes y de sus padres en situación de riesgo psicosocial.

Ministerio de Economia y Competitividad
Grup: GREMI (I.P.: Teresa Kirchner Nebot)
Ref.: PSI2013-46392-P
Dotació econòmica:

2014-2015. Texint la docència des dels equips docents. Estudi de les dimensions de qualitat.

Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)
Grup: GRISIJ (I.P.: Ana Maria Novella Camara)
Ref.: REDICE14-1566
Dotació econòmica:

2014-2015. Recerca avaluativa del programa de suport a adolescents acollits en família extensa (SAFE), centrant-se en l’avaluació del disseny i procés implementació del programa

Universitat de Barcelona. Consell Comarcal del Baix Ebre
Grup: GRISIJ (I.P.: Nuria Fuentes Peláez)
Ref.: 012984
Dotació econòmica:

2014-2015. Proyecto piloto de Aprendizaje Servicio Universidad de Barcelona y CiberCaixa hospitalaria

Projetes d’Innovació Docent. Universitat de Barcelona
Grup: GRISIJ (I.P.: Gloria Liliana Cruz Molina)
Ref.: 2014PID-UB/077
Dotació econòmica:

2014-2015. PERCEPCIÓN DE DOMINIO DE LAS COMPETENCIAS EN FORMACIÓN METODOLÓGICA EN LA REALIZACIÓN DEL TFG: VISIÓN CONTRASTADA ALUMNADO-PROFESORADO

Institut de Ciències de l’Educació (ICE) – Universitat de Barcelona (UB)
Grup: TRALS (I.P.: Maria Jose Rubio Hurtado)
Ref.: REDICE14-1628
Dotació econòmica:

2014-2015. Model d’actuació acadèmico-docent per l’adaptació a la Universitat dels estudiants amb un perfil no tradicional. El cas d’educació social i relacions laboral de la UB

Institut de Ciències de l’Educació (ICE) – Universitat de Barcelona (UB)
Grup: TRALS (I.P.: Montserrat Freixa Niella)
Ref.: REDICE14-1485
Dotació econòmica:

2014-2015. Las competencias personales y sociales en música.

Grup: GREMI (I.P.: Jose Gustems Carnicer)
Ref.: –
Dotació econòmica: 900 €

2014-2015. La reflexivitat i la interdisciplinarietat en una formació de qualitat: la docència orientada a l’aprenentatge

Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)
Grup: TRALS (I.P.: Marta Sabariego Puig)
Ref.: REDICE14-1511
Dotació econòmica:

2014-2015. La reflexió conjunta en les pràctiques com a mecanisme de vinculació entre universitat i escola

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Grup: GRINTIE (I.P.: Teresa Mauri Majos)
Ref.: 2014 ARMIF 00052
Dotació econòmica: 10.500 €

2014-2015. L’ús de qüestionaris amb feedback com a eines d’avaluació per a l’autoregulació de l’aprenentatge en Psicologia de l’Educació als estudis de mestre

Universitat de Barcelona. Projectes d’Innovació Docent
Grup: GRINTIE (I.P.: Teresa Mauri Majos)
Ref.: 2014PID_UB/046
Dotació econòmica: 1.800 €

2014-2015. Elaboració i avaluació d’un videojoc educatiu com a eina per a la millora del benestar emocional i social

Fundació Caixa de Pensions ‘La Caixa’
Grup: GROP (I.P.: Gemma Filella Guiu)
Ref.: GF085734
Dotació econòmica: 60.846 €

2014-2015. Conveni de col.laboració entre Universitat de Barcelona i UNA Grupo Business Global, S.L. Impacto de un programa de formación en educación emocional sobre las competencias emocionales

Universitat de Barcelona
Grup: GROP (I.P.: Núria Pérez Escoda)
Ref.: 308621
Dotació econòmica: 1.447,06 €

2014-2015. Conveni de col.laboració entre Universitat de Barcelona i IES La azucarera. Evaluación del Proyeto PEEPA Plan de Educación Emocional Positiva en la Azucarera

Universitat de Barcelona
Grup: GROP (I.P.: Núria Pérez Escoda)
Ref.: 308766
Dotació econòmica: 1.900,83€

2014-2015. Ayuda para grupos de investigación ‘Transiciones académicas y laborales’

Agrupació de Recerca en Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona
Grup: TRALS (I.P.: Pilar Figuera Gazo)
Ref.: Convocatoria2014
Dotació econòmica:

2014-2015: Programa modular en competències socials per a la resolució positiva de conflictes.

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
Grup: GREDI (I.P.: Esther Luna Gonzalez)
Ref.:
Dotació econòmica:

2014-2015: Narratives pedagògiques per a un aprenentatge significatiu en la gestió positiva del conflicte

Universitat de Barcelona. Projecte d?innovació Docent
Grup: GREDI (I.P.: Esther Luna Gonzalez)
Ref.: 2014PID-UB/032
Dotació econòmica:

Dotació econòmica:

2014-2015: Les necessitats formatives en didàctica de les ciències socials i la seva implicació a l’aula de primària

Universitat de Barcelona, Institut de Ciències en Educació (ICE): Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE.
Grup: DIDPATRI (I.P.: Maria Feliu Torruella)
Ref.: 2635FP00310000

2014-2015: Gestionar la diversitat religiosa i cultural a l’educació des del diàleg intercultural i interreligiós: Les actituds dels futurs agents socioeducatius.

Grup: GREDI (I.P.: Ruth Vila Baños)
Ref.: 2014RELIG00019
Dotació econòmica:

2014-2015: Estudio diagnóstico comprensivo sobre proyectos de Aprendizaje y Servicio. Elaboración de una guía de buenas prácticas

Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)
Grup: GREDI (I.P.: Pilar Folgueiras)
Ref.: REDICE14/1474
Dotació econòmica:

2014-2015: ESTUDI DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN LA PRÀCTICA DOCENT UNIVERSITÀRIA

Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)
Grup: GREDI (I.P.: Trinidad Donoso Vazquez)
Ref.: REDICE14-1312
Dotació econòmica:

2014-2015: Disseny, implementació i avaluació de propostes de feedforward sostenible

Institut de Ciència de l’Educació (UB)
Grup: Learning, Media & Social Interactions(I.P.: Maria Elena Cano)
Ref.: REDICE2014-966
Dotació econòmica:

2014-2015: Disseny i avaluació d’un programa de competències socials per a joves en la gestió positiva dels conflictes

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
Grup: GREDI (I.P.: Esther Luna Gonzalez)
Ref.: DOGC. núm. 6540
Dotació econòmica:

2014-2015: Cohesión social, cultura y participación: Una investigación-acción en la ciudad de L’Hospitalet de Llobregat

Ministeri d’Economia i Competitivitat)
Grup: GREDI (I.P.: Marta Sabariego Puig)
Ref.: EDU2013-46704-R
Dotació econòmica:

2014-2015: 2.0 Gender Violences

Universitat de Barcelona
Grup: GREDI (I.P.: Trinidad Donoso Vazquez)
Ref.: 2635PE00305000
Dotació econòmica:

2013-2015. Programa tutoria entre iguals

Projecte d’Innovació Docent. Universitat de Barcelona
Grup: TRALS (I.P.: Elena Noguera Pigem)
Ref.: 2013PID-UB/007
Dotació econòmica:

2013-2015. Trayectorias de abandono, persistencia y graduación en ciencias sociales: validación de un modelo predictivo. (Ciencias de la Educación (EDUC))

Ministeri d’Economia i Competitivitat
Grup: TRALS (I.P.: Maria Pilar Figuera Gazo)
Ref.: EDU2012-31568
Dotació econòmica:

2013-2015. Trayectorias de abandono, persistencia y graduación en ciencias sociales: validación de un modelo predictivo. (Ciencias de la Educación (EDUC))

Ministeri d’Economia i Competitivitat
Grup: TRALS (I.P.: Maria Pilar Figuera Gazo)
Ref.: EDU2012-31568
Dotació econòmica:

2013-2015. Planificación urbana, movilidad y siniestralidad vial en África Subsahariana

Ministeri d’Economia i Competitivitat
Grup: TRALS (I.P.: Manuel Delgado Ruiz)
Ref.: CSO2012-34768
Dotació econòmica:

2013-2015. Orientación profesional, empleabilidad y emprendimiento: tres ejes articuladores de un currículum favorecedor de la inserción laboral de graduados y postgraduados.

Universidad de Málaga
Grup: TRALS (I.P.: Teresa Castilla Mesa)
Ref.: PIE13-159
Dotació econòmica:

2013-2015. MetaMétodo II: Metodologias compartidas en procesos de investigación y nuevas prácticas artísticas.

Ministeri d’Economia i Competitivitat
Grup: Learning, Media & Social Interactions
(I.P.: Alicia Vela Cisneros)
Ref.: HAR2012-39378-C03-01
Dotació econòmica: 17.550 €

2013-2015: Las competencias básicas en una educación física de calidad. Análisis de los procesos relativos a la programación de educación física, atendiendo a su efectividad en la adquisición de las competencias básicas

Pla Nacional I+d+i MCOC – Ministeri d’Economia i Competitivitat
Grup: EDUFISES (I.P.: Teresa Lleixà)
Ref.: DEP2012-33296
Dotació econòmica:

2013-2015: Improving gender-related violence intervention and referral through youth practitioner training (GAP Work)

Unió Europea, programa DAPHNE
Grup: GREDI (I.P.: Maria del Pilar Folgueiras Bertomeu)
Ref.: JUST/2012/DAP/AG/3176
Dotació econòmica:

2013-2015: Fostering collaborative key-competences for employability through free-licensing & wiki methodologies (WIKINOMICS)

Unió Europea
Grup: GREAV (I.P.: José Luís Rodríguez Illera)
Ref.: 2013-1-CH1-LEO05-00869
Dotació econòmica:

2013-2015: Formación sociopolítica y construcción identitaria en la Educación Secundaria. Análisis y propuestas de acción didáctica en la competencia social y ciudadana

Ministeri d’Economia i Competitivitat
Grup: DHIGECS (I.P.: Joaquim Prats Cuevas)
Ref.: EDU2012-37909-C03-02
Dotació econòmica: No disponible

2013-2015: El impacto de la evaluación educativa en el desarrollo de competencias e la universidad. La perspectiva de las primeras promociones de graduados

Ministeri d’Economia i Competitivitat
Grup: Learning, Media & Social Interactions (I.P.: Elena Cano)
Ref.: EDU2012-32766
Dotació econòmica:

2013-2015: Desarrollo de un programa por competencias en la formación inicial de profesores de secundaria de matemáticas.

Ministeri d’Economia i Competitivitat
Grup: GREAV (I.P.: Vicenç Font Moll)
Ref.: EDU2012-32644
Dotació econòmica:

2013-2015: Análisis y mejora de las competencias transversales universitarias en un entorno mixto e-portfolio/PLE.

Ministeri d’Economia i Competitivitat
Grup: GREAV (I.P.: José Luís Rodríguez Illera)
Ref.: EDU2012-37897
Dotació econòmica:

2013-2015: Ajuts en el marc del Programa de Retenció del Talent 2013

Universitat de Barcelona
Grup: GREDI (I.P.: Maria del Pilar Folgueiras Bertomeu)
Ref.:
Dotació econòmica:

2012-2015. Instruments at Support of Labor Market and Higher Educationtion (ISLAH)

Fifth Framework Programme of European Commission
Grup: TRALS (I.P.: Almalaurea)
Ref.: Tempus IV
Dotació econòmica:

2011-2015. Les pràctiques externes. Teixint aprenentatges des de compartir les competències, la sistematizació del procés formatiu i l’avaluació

Universitat de Barcelona. Projecte d’Innovació Docent
Grup: TRALS (I.P.: Ana Maria Novella)
Ref.: 2014PID_UB/025
Dotació econòmica:

2014-2014. Mejora de la empleabilidad de los jóvenes universitarios de postgrado para el desarrollo y cambio social y económico en el marco de la Unión Europea

Vicerectorat de recerca de la Universitat de Barcelona
Grup: FODIP (I.P.: Francisco Imbernon Muñoz)
Ref.: Recerca europea
Dotació econòmica:

2014-2014. Ajuts per impulsar la participació en projectes internacionals de recerca

Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB). Institut de Ciències de l’Educació (ICE) – Universitat de Barcelona (UB)
Grup: FODIP (I.P.: Francisco Imbernon Muñoz)
Ref.: Recerca europea
Dotació econòmica: 90.571 €

2014-2014. Ayudas para grupos de investigación ARCE14-01GR. (Ajuts a grups de l’Agrupació de Recerca en Ciències de l’Educació).

Agrupació de Recerca en Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona
Grup: GRISIJ (I.P.: Mari Cruz Molina Garuz)
Ref.: ARCE14-01GR
Dotació econòmica:

2014-2014. Ajuts per a Grups de Recerca 2014 Universitat de Barcelona (ARCE)

Ajuts per a Projectes de Recerca. Universitat de Barcelona
Grup: GROP (I.P.: Núria Pérez Escoda)
Ref.: ARCE 2014
Dotació econòmica: 1.200

2014-2014. Ajut al Grup de Recerca en Entonació i Parla.

Ajuts a la Recerca. Universitat de Barcelona
Grup: GREP (I.P.: Maria Dolors Font Rotches)
Ref.: AJRE-2013
Dotació econòmica:

2014-2014: Recerca participativa: construint des de la col.lectivitat (II Seminari Metodológic)

Universitat de Barcelona
Grup: GREDI (I.P.: M. Paz Sandín Esteban)
Ref.:
Dotació econòmica:

2014-2014: Ajuts per impulsar la participació en projectes internacionals de recerca (2014) en el marc del programa HORIZON 2020

Universitat de Barcelona
Grup: GREDI (I.P.: Trinidad Donoso Vazquez)
Ref.:
Dotació econòmica:

2014-… AJUTS PER A GRUPS DE RECERCA

Facultat d’Educació
Grup: GRISIJ (I.P.: Ma. Cruz Molina Garuz)
Ref.:
Dotació econòmica:

2013-2014. Las competencias personales y sociales en la educación musical.

Ajuts a la Recerca
Grup: GREMI (I.P.: Jose Gustems Carnice )
Ref.: –
Dotació econòmica: 700 €

2013-2014. Competències transversals a la Universitat de Barcelona

Universitat de Barcelona
Grup: Learning, Media & Social Interactions (I.P.: Elena Cano)
Ref.: 2014PID-UB/147
Dotació econòmica:

2013-2014: QD2.0: nadius digitals i qualitat democràtica

Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya
Grup: GREDI (I.P.: Enric Prats Gil)
Ref.:
Dotació econòmica:

2013-2014: GÉNERO Y EDUCACIÓN SUPERIOR: POLITICAS, NARRATIVAS Y CURRICULUM

Ministeri d’Assumptes Exteriors Programes Cooperació Interuniversitària España Brasil
Grup: GREDI (I.P.: Alejandra Montane Lopez)
Ref.: PHB2012-0149-PC
Dotació econòmica:

2013-2014: Estudi d’eficiència i propostes de millora per a la reinserció laboral i social de persones que compleixen penes de privació de llibertat, en el marc del programa reincorpora de la Fundació “La Caixa

Obra Social “la Caixa” i Associació Catalana de Universitats Públiques (ACUP): Programa RecerCaixa (2015).
Grup: GPS (I.P.: Miquel Gómez Serra i Núria Fabra Fres)
Ref.: 308951
Dotació econòmica: No disponible

2012-2014. Red iberoamericana para el desarrollo una plataforma tógica de oecnolsoporte a la evaluaón de lcios procesos de formación.

Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED)
Grup: Learning, Media & Social Interactions (I.P.: Maria Elena Cano Garcia)
Ref.: P511RT0208
Dotació econòmica:

2012-2014. BESTrailer Boost European higher education through multimedia, challengeS, Trailers for intercultural dialogues

Cordis Europa
Grup: EMA (I.P.: Begoña Gros Salvat)
Ref.: 401719
Dotació econòmica: 326.864 €

2012-2014: Trayectorias de éxito en el alumnado de procedencia extranjera de la Educación Secundaria Obligatoria a la Postobligatoria: un estudio longitudinal desde el enfoque de redes

Ministeri de Ciència i Innovació
Grup: GREDI (I.P.: Maria Paz Sandin Esteban)
Ref.: EDU2011-25960
Dotació econòmica:

2012-2014: Red iberoamericana para el desarrollo de una plataforma tecnológica de soporte a la evaluación de los procesos de formación

Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el desarrollo (CYTED)
Grup: Learning, Media & Social Interactions (I.P.: Maria Elena Cano Garcia)
Ref.: P511R0208
Dotació econòmica:

2012-2014: Ed2.0 Work – European network for the integration of web 2.0 in education and work (Ed2.0 Work)

Unió Europea: programa Lifelong Learning Programme (LLP)
Grup: Learning, Media & Social Interactions (I.P.: Antonio Bartolomé Pina)
Ref.: 519057-LLP-1-2011-1-CH-KA3-KA3NW
Dotació econòmica: 449.881 €

2013-2013: Desarrollo de la competencia en análisis didáctico en la formación de futuros profesores de matemáticas de secundaria

Institut de Ciències de l’Educació (ICE) – Universitat de Barcelona (UB)
Grup: GREAV (I.P.: Vicenç Font Moll)
Ref.: REDICE-ACCIO-13-14
Dotació econòmica: