I SEMINARI WEB DE LA REVISTA CATALANA DE PEDAGOGIA: «Educació i COVID: Un punt d’inflexió en els joves migrats i el pràcticum de pedagogia»

1 de desembre de 2021, de 18 a 19.30 h

Per a inscripcions: https://www.iec.cat/jornades/CovidEducacio2021.asp

 

En moments com l’actual es fa rellevant interpel·lar la comunitat educativa científica i professional sobre el fenomen de la COVID-19 i les repercussions que té en el camp pedagògic. En aquesta societat cada cop més canviant i innovadora, des de la pedagogia s’han de poder desplegar competències amb grans marges d’incertesa. Per part de les organitzacions de pràctiques i els professionals que hi treballen, s’ofereix un context organitzatiu i un marc de requeriments professionals en el qual s’espera que l’alumnat apreciï la situació de demanda, reflexioni i faci front a l’activitat que se li planteja. Des d’aquest plantejament, la Revista Catalana de Pedagogia us convida al seu primer seminari web, que se centrarà en dos dels darrers articles més llegits que s’hi ha publicat:

Schmidlin, M; Venceslao, M; Beltrán, O; Freixa, M.; Sánchez, A. (2020). «Infants i joves que migren sols en temps de COVID-19. Una mirada des dels serveis». Revista Catalana de Pedagogia, núm. 18, p. 13-28. DOI: https://doi.org/10.2436/20.3007.01.147

Article complet: http://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/148270/146068

Rajadell, N; Aneas, A; Méndez, J.; Ferré, M. (2021). «Balanç de deu anys del pràcticum de pedagogia a la Universitat de Barcelona». Revista Catalana de Pedagogia, núm. 19, p. 3-23. DOI: https://doi.org/10.2436/20.3007.01.155

Article complet: http://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/148523/146788

 

Moderació a càrrec de Ruth Vilà Baños:

 

 

 

 

 

 

Infants i joves que migren sols en temps de COVID-19. Una mirada des dels serveis

La pandèmia de COVID-19 està funcionant com una lent d’augment que ens permet veure amb més claredat tant les debilitats del sistema públic de protecció social contemporani com la importància vital de les institucions i el col·lectiu de professionals del camp social en un moment en què els segments poblacionals més vulnerables s’han vist especialment colpejats. En aquest sentit, l’objectiu principal d’aquest article és fer visible la situació dels infants i joves que migren sols a Catalunya, especialment durant la pandèmia de COVID-19. Per a respondre a aquest objectiu, s’ha dut a terme un estudi qualitatiu descriptiu, part d’un projecte d’R+D més ampli finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació (RTI2018-095259-B-I00, MCIU/AEI/FEDER, UE), mitjançant entrevistes semiestructurades adreçades a persones de l’Administració, tècniques i/o educadores de diferents entitats i institucions del territori català. Els resultats assenyalen nombrosos reptes, situacions de vulnerabilitat i necessitats d’aquests infants i joves que s’han vist incrementats a conseqüència de la pandèmia. Les conclusions demostren la necessitat d’una resposta urgent per part de les institucions governamentals i posen en relleu la necessitat d’un treball en xarxa més ampli i un desplegament més gran de competències i habilitats des de la perspectiva de la justícia social. 

A càrrec de:

 

 

Balanç de deu anys del pràcticum de pedagogia a la Universitat de Barcelona

Aquest article exposa una revisió narrativa de la producció científica generada al llarg dels darrers deu anys per part de la coordinació del pràcticum del grau de pedagogia de la Universitat de Barcelona, a través del grup d’innovació docent consolidat PRAXIS. A partir d’un enfocament bibliomètric, es van detectar un total de catorze articles i nombroses participacions en congressos i capítols de llibre des del 2010 fins al 2020, que es presenten en ordre cronològic i que permeten una reflexió crítica al voltant de tres eixos d’anàlisi constant del grup PRAXIS: el currículum, la metodologia i l’avaluació. Aquests aspectes, que són els que han conduït el model de les pràctiques externes actual, s’han abordat de manera transversal i continuada en les diferents publicacions derivades de l’activitat del grup. Tanmateix, mitjançant la revisió s’han detectat tres etapes històriques en les quals el focus s’ha centrat en un d’aquests eixos temàtics al llarg del temps, i seguidament es presenta el desenvolupament històric de la recerca desenvolupada en relació amb cada un d’aquests tres eixos. Amb les dades extretes de la recerca, validem la funcionalitat del model de pràctiques i la seva possible transferència a altres universitats. Finalment, des de la coordinació del pràcticum, tenint present la situació d’excepcionalitat provocada per la COVID-19 i els nous reptes educatius que se’n deriven, s’estan plantejant en aquests moments orientacions de canvi i millora, i s’identifiquen possibles noves línies d’investigació que orientaran la recerca del pràcticum, tant a curt termini —per assolir els reptes que planteja la situació actual— com a llarg termini.

A càrrec de: