IX Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales en el Ámbito Iberoamericano

Organitzat pel grup de recerca DHiGeCS, el simposi es realitzarà el 2, 3 i 4 d’octubre de 2019, a la Universitat de Barcelona. Segueix la trajectòria de treball iniciada per DHiGeCS el 2001 i compta amb la col·laboració de diverses universitats d’àmbit internacional, especialment iberoamericà.

 

IX Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales en el Ámbito Iberoamericano
http://www.ub.edu/ixsimposiodcs

Línies temàtiques
– Innovació, investigació i pseudociència.
– Patrimoni, art i educació: problemes i mètodes.
– Ensenyament i aprenentatge de les Ciències Socials i l’Educació per a la Ciutadania.
– Pensament crític en la societat digital: educació mediàtica i entreteniment. Investigacions i innovacions didàctiques entorn de l’ús dels diferents mitjans de comunicació, cultura digital i estratègies de caràcter lúdic.

Dates clau
Enviament de resums: Del 20 de febrer de 2019 al 20 de maig del 2019.
Acceptació de resums: Fins al 10 de juny del 2019.
Formalització i pagament de la inscripció: Fins al 30 de juny del 2019.
Enviament de la preacta de les comunicacions: Fins al 8 de setembre del 2019.

Més informació.