Jornada Internacional sobre Recerca en Docència en Educació Superior

El dia 26 de novembre tindrà lloc, a la Sala 240 de l’Edifici Llevant del Campus Mundet, la Jornada Internacional Saberes disciplinares, saberes pedagógicos y aprendizaje situado: génesis e influencias mutuas en la enseñanza universitaria. Diez años de investigación, organitzada pel grup Formació Docent i Innovació Pedagògica (FODIP).

La jornada està dirigida als membres de la comunitat acadèmica que tinguin interès en la recerca en docència en educació superior.

Els objectius són:
– Mostrar els processos de reflexió i comprensió “en” i “sobre” l’ensenyament (raonament pedagògic) que permeten al professorat universitari adaptar i transformar els sabers disciplinaris disponibles en representacions didàctiques i estratègies pedagògiques que facin comprensible el contingut d’ensenyament als estudiants.
– Descriure la dinàmica en temps real dels processos de coordinació entre sabers disciplinaris i pedagògics del docent i entre aquests i l’aprenentatge de l’estudiant.
– Descriure com el professor percep les contribucions de l’estudiant: com interpreta, avalua i discrimina en elles el que considerarà rellevant.
– Explicar com el docent identifica marcadors de reconeixement que utilitza per a desxifrar el significat del discurs de l’estudiant i ajustar-se i influir en ell.
– Mostrar com el professor organitza i elabora la resposta que emetrà (com decideix què respondre).
– Mostrar les repercussions diferencials que tenen en l’aprenentatge dels estudiants els diferents tipus de resposta del professor.

 

 

Podeu consultar el programa aquí.