La professora Ruth Vilà Baños coordina un simposi en el 6th International Congress of Educational Sciences and Development

Ruth Vilà Baños, professora del Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació (MIDE), ha coordinat el simposi convidat “Las prácticas externas, una oportunidad de co-transferencia con las organizaciones en la facultad de educación de la Universidad de Barcelona”, en el 6th International Congress of Educational Sciences and Development, celebrat a Setúbal (Portugal), del 21 al 23 juny de 2018.

Resum del simposi
La transferència del coneixement ha passat a ocupar un lloc destacat en l’agenda de les Institucions d’Educació Superior. A la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona, ​​des del Pràcticum es desenvolupen una sèrie d’accions per enfortir, enriquir i definir les relacions de transferència entre la universitat i els centres de pràctiques. L’àmplia relació entre les organitzacions de pràctiques i la Facultat d’Educació permet disposar d’un canal directe de transferència de coneixement entre espais d’actuació social, professionals, institucions i persones. Presentem en primer lloc (Núria Rajadell, Dolors Millán i Elena Noguera), com col·laborativament s’ha construït el concepte de co-transferència, mitjançant una investigació participativa entre els agents implicats en les pràctiques externes del grau de Pedagogia. En una segona ponència (Ruth vilà, Assumpta Aneas i M. José Rubio) es presenten les accions que es desenvolupen des de les pràctiques externes amb els graus de Treball Social i Formació del Professorat. A la tercera ponència (Assumpta Aneas, Ruth Vilà i M. José Rubio), es presenten resultats d’un estudi per enquesta que identifica els elements prioritaris a desenvolupar sobre el concepte de co-transferència en una comunitat de pràctica virtual. I finalment, en l’última ponència (Núria Lorenzo i M. Angels Renom) es presenten resultats sobre la implementació d’un espai col·laboratiu en línia a manera de comunitat de pràctica virtual en el grau de Pedagogia de la Universitat de Barcelona.