La revista DIDACTICAE de la Facultat d’Educació ja es pot trobar a l’ERIH PLUS

La revista DIDACTICAE d’investigació en didàctiques específiques de la Universitat de Barcelona ja es troba al European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS).

DIDACTICAE és una revista científica d’accés obert i amb avaluació per parells dissenyada com espai per al diàleg i la reflexió sobre la recerca en didàctica de les ciències pures i naturals, les matemàtiques, la llengua, la literatura, la música, les arts visuals i plàstiques, la tecnologia, la robòtica, les ciències socials, les humanitats i l’educació física. S’hi publiquen articles en castellà, català i anglès.