La Universitat de Barcelona estrena nou web

Un nou web inspirat en els principis d’usabilitat, funcionalitat i simplicitat. La Universitat de Barcelona presenta un espai que millora l’aspecte visual, el disseny, la claredat i l’accessibilitat als continguts. El canvi de web corporatiu de la UB pretén optimitzar la comunicació amb els públics interns, potenciar la captació de nous públics externs i, en definitiva, reforçar la marca UB.

 

https://youtu.be/F-EOXmGM0RY

 

No deixeu de sentir les paraules del Dr. Francisco Esteban, membre de l’Institut de Recerca en Educació i Vicerector de Comunicació de la Universitat de Barcelona, sobre la nova web: “aquesta nova web representa per a la UB una nova manera de comunicar”.

Podeu trobar l’entrevista a: https://www.ub.edu/web/portal/ca/estrenem-web/