L’Institut de Recerca en Educació

L’INSTITUT

L’Institut de Recerca en Educació es concep com un centre de caràcter autònom, vinculat a la Universitat de Barcelona (UB), promotora de la investigació en educació.

L’educació es concep com un dels pilars fonamentals de les societats desenvolupades. El nivell educatiu aconseguit per la ciutadania d’un país constitueix un indicador del grau de desenvolupament econòmic i social.

La centralitat del coneixement exigeix una ciutadania capaç d’actualitzar contínuament els seus aprenentatges. Per aquest motiu, l’educació es configura com un sector estratègic i un instrument de millora del benestar individual i col·lectiu de la societat.

 

OBJECTIUS

1- Potenciar l’activitat d’investigació en l’àmbit de l’educació i les sinergies entre investigadors i grups de recerca de les àrees de coneixement que li són pròpies.

2- Crear i consolidar línies permanents de recerca amb projectes líders en els diferents sectors de l’educació.

3- Fomentar l’excel·lència de les investigacions.

4- Crear sistemes de projecció i transferència de les investigacions des d’una perspectiva multidisciplinària i internacional.

5- Contribuir a la formació d’investigadors i oferir serveis d’assessoria, consultoria i orientació sobre les temàtiques pròpies dels nostres àmbits.

6- Cooperar amb altres institucions de recerca de la UB i amb altres universitats i entitats públiques i privades per definir les estratègies d’investigació compartida.

7- Potenciar els processos d’innovació en diferents àmbits educatius.