Àrees temàtiques

 

Sistema educatiu, formació docent i societat del coneixement

• Quines són les influències educatives que afavoreixen l’aprenentatge i la participació?
• Quins factors promouen l’educació democràtica?
• Com es construeix la identitat de l’estudiant/aprenent?
• Com es pot facilitar la reflexió i l’aprenentatge a través de la pràctica i l’experiència?
• Com promoure trajectòries individuals d’aprenentatge?


Principals nuclis temàtics:

 • Processos d’interacció educativa
 • Interacció professorat/alumnat
 • Interacció en contextos familiars
 • Educació moral
 • Avaluació dels aprenentatges a l’aula
 • Discursos educatius

 

Grups d’investigació
Comunicació, Llenguatge Oral i Diversitat (CLOD) Formació Docent i Innovació Pedagògica (FODIP) Transicions acadèmiques laborals (TRALS)
Grup de recerca en Desenvolupament, interacció i comunicació en contextos Educatius (GRINTIE) Laboratori de Mitjans Interactius (LMI) Plurilingüismos Escolares y Aprendizaje de Lenguas (PLURAL)
   
Educació Musical i Innovació (GREMI) Grup de Recerca en Pensament Pedagògic i Social (GREPPS) Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències Socials (DHIGECS)
     
Ensenyament de les ciències i educació mediambiental (ECEM) Recerca de l’educació física i l’esport (EDUFISES)  
Equitat, benestar i inclusió

• Com facilitar la participació i la inclusió socioeducativa dels col·lectius vulnerables?
• Quines són les competències necessàries per exercir la ciutadania activa i accedir al món laboral?
• Com pot contribuir l’educació en l’equitat i la cohesió social?
• Com facilitar els processos d’acollida i d’incorporació de la població migrant en la societat?


Principals nuclis temàtics:

 • Factors d’exclusió i inclusió social i educativa
 • Democràcia i educació
 • Participació, educació i construcció de la ciutadania
 • Desenvolupament comunitari i educació
 • Promoció i protecció de la infància
 • Treball educatiu amb famílies
 • Moviments migratoris i educació
 • Educació i salut
 • Educació emocional
Grups d’investigació    
Entorns i Materials per l’Aprenentatge (EMA) Grup de Pedagogia Social per a la cohesió i la inclusió (GPS) Grup de Recerca en Pensament Pedagògic i Social
Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREDI) Grup de Recerca en Educació Moral (GREM) Grup de Recerca sobre Intervencions Socioeducatives en la Infància i la Joventut (GRISIJ)
 
Laboratori de Mitjans Interactius (LMI) Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica (GROP) Plurilingüismos Escolares y Aprendizaje de Lenguas (PLURAL)
   
  Transicions acadèmiques laborals (TRALS)  
Entorns d’aprenentatge, potenciats per la tecnologia

• Quins entorns, pautes pedagògiques i dispositius tecnològics poden contribuir a desenvolupar una educació de més qualitat i més personalitzada?
• Com es pot afavorir l’aprenentatge en contextos virtuals?
• Com s’utilitzen les tecnologies per afavorir els processos d’inclusió social i participació ciutadana?


Principals nuclis temàtics:

 • Aprenentatge col·laboratiu
 • Aprenentatges virtuals en la societat digital: disseny i avaluació
 • Processos d’interacció i construcció del coneixement en contextos virtuals d’ensenyament i aprenentatge
 • Ensenyament de llengües amb suport tecnològic
 • Competència comunicativa en entorns digitals
 • Cultura digital i visual
 • Alfabetització digital
 • Xarxes socials i educació
Grups d’investigació
Entorns i Materials per l’Aprenentatge (EMA) Didàctica del Patrimoni, Museografia comprensiva i Noves tecnologies (DIDPATRI) Grup de Recerca Ensenyament i Aprenentatge Virtual (GREAV)
Grup de Recerca en Interacción e Influencia Educativa (GRINTIE) Laboratori de Mitjans Interactius (LMI) Grup de Recerca en ensenyament i aprenentatge de les llengües amb tecnologia de la informació i la comunicació (REALTIC)
Contextos d’aprenentatge i educació

• Com funciona el sistema educatiu? Com introduir elements de millora?
• Com afecten els canvis socials a les estructures i al funcionament del sistema educatiu i quines tendències educatives s’identifiquen?
• Com millorar els resultats i l’equitat del sistema educatiu?


Principals nuclis temàtics:

 • Factors que influeixen en l’aprenentatge i en l’èxit educatiu
 • Canvis socials i educació
 • Didàctiques específiques i artefactes d’intermediació didàctica
 • Educació per competències
 • Formació i desenvolupament docent
 • La qualitat i el desenvolupament dels servei d’orientació per a joves i adults
 • Transicions laborals i educatives
 • Les relacions entre l’educació superior i la societat
Grups d’investigació
Comunicació, Llenguatge Oral i Diversitat (CLOD) Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències Socials (DHIGECS) Didàctica del Patrimoni, Museografia comprensiva i Noves tecnologies (DIDPATRI)
 
Grup de Recerca en Desenvolupament, interacció i comunicació en contextos Educatius (GRINTIE) Grup de Pedagogia Social per a la cohesió i la inclusió (GPS) Grup de Recerca Ensenyament i Aprenentatge Virtual (GREAV)
 
Transicions acad
Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREDI)
Grup de Recerca en Educació Moral (GREM) Educació Musical i Innovació (GREMI)
Grup de Recerca sobre Intervencions Socioeducatives en la Infància i la Joventut (GRISIJ) Pedagogia Hospitalària en Neonatologia i Pediatria (PHNP) Grup de Recerca en Entonació i Parla (GREP)