Llibres

Novetat 2021

Lindín, C. (coord.) (2021). El valor de les tecnologies digitals en la millora de l’Educació Superior. Octaedro Editorial.

Novetat 2021

Bär, B., Campo, L. i Rubio, L. (coord.) (2021).  Aprenentatge servei i justícia global: Justícia de gènere, econòmica i ambiental, drets humans i dret a migrar. Centre Promotor d’Aprenentatge Servei

Novetat 2021

Bozu, Z., y Alcocer, M. (coord.) (2021). El portafolio del profesorado en educación superior: Uso y experiencias en el contexto iberoamericano (1ªed.). Editorial Universidad del Rosario

Novetat 2021

Bueno, D. y Forés A. (2021). La práctica educativa con mirada neurocientífica. Horsori. 

Novetat 2021

Cantero Serena, F.J. y Font-Rotchés, D. (eds.) (2021).  Entonaciones del español. Acentos dialectales y acentos extranjeros. Octaedro . 

Novetat 2021

Coll, C. i Albaigés, B. (directors) (2021). L’estat de l’educació a Catalunya. Balanç i propostes per impulsar les oportunitats educatives. Anuari 2020. Barcelona: Fundació Bofill

Novetat 2021

Forés, A. i Parcerisa, A. (directors) (2021) Educació 360: més enllà del temps lectiu. Fundació Jaume Bofill. 

Novetat 2021

Esteban Bara, F. (2021). Chistes de Eugenio para repensar la universidad. Penguin Random House. 

Novetat 2021

 

Imbernón, F., Mentado, T., Bozu, Z., Serrat, N., Jarauta, B., Calduch, I., Medina, J.L., Hervás, G. y Aránega, S. (2021). Metodologías innovadoras en el aula universitaria. Laboratorio Educativo 

Novetat 2021

 

Vilafranca, I., i Cercós, R. (2021). Ciudades pedagógicas europeas. Hacia una cartografía educativa. Edicions de la Universitat de Barcelona.

 

Fes clic a la imatge per consultar publicacions de membres de l’IRE anteriors a 2021: