Materials didàctics per a la formació ciutadana

El grup de recerca DHiGeCS (Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències Socials) presenta la capsa de materials didàctics que ha produït per a la formació ciutadana.

És el resultat d’una investigació liderada pel Dr. Joaquín Prats, que s’ha desenvolupat en en el marc del projecte R+D+I: «Desenvolupament de la formació sociopolítica per a una ciutadania democràtica: disseny i implementació de materials didàctics en Ciències Socials».

 

 

La caixa reuneix materials per a cinc unitats didàctiques:

– Dones i revolució industrial (4t ESO)
Objectiu: Abordar la revolució industrial des d’una perspectiva de gènere.

– Totalitarismes i democràcia (4t ESO)
Objectiu: Reflexionar sobre els règims polítics contemporanis.

– Atenes: L’origen de la democràcia (1r ESO)
Objectiu: Il·lustrar les diferents formes de participació social i ciutadana.

– The Maze: Nosaltres i ells (4t ESO)
Objectiu: Orientar l’alumnat en conceptes com la identitat personal i grupal, l’esclavitud, els prejudicis, la discriminació o els drets humans.

– Els amors de la meva vida (3r ESO)
Objectiu: Reflexionar sobre el concepte de l’amor.