Membres de l’IRE

 

INVESTIGADOR/A DEPARTAMENT ÀREES D’INTERÈS
Alonso Cano, Cristina Didàctica i Organització Educativa

Processos d’ensenyament i aprenentatge mediats per tecnologies digitals

Cultura digital i entorns educatius contemporanis

Joves i cultures d’aprenentatge

Aneas Álvarez, Assumpta Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació

Competències per a una ciutadania intercultural i democràtica

Educació contra el discurs d’odi i la radicalització

Investigació participativa en el marc de la RRI

Transferència de la recerca

Armadans Tremolosa, Immaculada

Psicologia Social i Psicologia Quantitativa  
Ayuste González, Ana Teoria i Història de l’Educació

Educació permanent i participació

Formació del professorat

Educació de persones adultes

Ballesteros Panizo, Mapi

 

Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica  
Barajas Frutos, Mario Didàctica i Organització Educativa

Creativitat digital a l’educació

Bartolomé Pina, Antonio Didàctica i Organització Educativa

Entorns d’aprenentatge millorats per la tecnologia

Multimèdia educatiu

Blockchain en educació

Bautista Pérez, Guillermo Didàctica i Organització Educativa

 

Berger, Rita Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

 

Boix Tomàs, Roser Didàctica i Organització Educativa

Educació rural

Escola multigrau

Territori rural i educació

Bozu, Zoia Didàctica i Organització Educativa

Formació docent inicial i permanent

Educació superior

Portafoli docent

Burset Burillo, Silvia

Didàctiques Aplicades  
Buscà Donet, Francesc Didàctiques Aplicades

Educació per competències

Factors que influeixen en l’aprenentatge i l’èxit educatiu

Didàctica de l’educació física

Buxarrais Estrada, Maria Rosa Teoria i Història de l’Educació  
Calderón Garrido, Diego Didàctiques Aplicades  
Cano García, Elena Didàctica i Organització Educativa

Avaluació educativa

Competències

Qualitat de l’educació

Cantero Serena, Francisco J. Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica

Anàlisi de la parla / Fonètica aplicada

Anàlisi del discurs i la comunicació oral

Models d’intervenció en didàctica de la llengua

Caramé Fontes, Alex Teoria i Història de l’Educació

 

Castells Gómez, Núria

Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació

Intervenció psicopedagògica

Aprenentatge lectura i comprensió lectora

Lectura i escriptura per aprendre

Codina Mata, Nuria

Psicologia Social i Psicologia Quantitativa  
Coll Salvador, César Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació

Interacció, comunicació i discurs en contextos educatius

TIC, aprenentatge i educació en el marc de la cultura digital

La personalització de l’aprenentatge i el sentit de l’educació escolar

Colomina Álvarez, Rosa Maria Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació

Comunicació en contextos educatius

Aprenentatge i ensenyament virtuals

Desenvolupament curricular

Coma Quintana, Laia

Didàctiques Aplicades  

Contreras Domingo, José

Didàctiques Aplicades  

Devís Herraiz, Maria Amparo

Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica  
Donoso-Vázquez, Trinidad Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació

Disseny i elaboració de programes per erradicar les violències de gènere

Violències de gènere 2.0

Perspectiva de gènere a l’educació Superior

Engel Rocamora, Anna Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació  
Escofet Roig, Anna Teoria i Història de l’Educació

Educació superior i innovació

Entorns educatius mediats per tecnologies digitals

Aprenentatge servei i educació superior

Esteban Bara, Francisco Teoria i Història de l’Educació

Filosofia de l’educació

Educació superior

Educació del caràcter

Feliu Torruella, Maria Didàctiques Aplicades

Didàctica del patrimoni

Didàctica de la història

Materials didàctics per a l’educació

Figuera Gazo, Pilar Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació  
Folgueiras Bertomeu, Pilar Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació

Participació i ciutadania

Metodologies de recerca social i educativa

Aprenentatge i servei 

Font Moll, Vicenç Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica  
Font Rotchés, Dolors Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica

Pronúncia i entonació

Locució i lectura en veu alta

Ensenyament-aprenentatge llengua oral

Forés Miravalles, Anna Didàctica i Organització Educativa

Neuroeducació

Resiliència

Tecnologies

Freixa Niella, Montserrat

 

Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació  
Fuentes Peláez, Núria Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació

Protecció a la infància: promoció, participació i intervenció

Parentalitat positiva

Educació i suport grupal: disseny, implementació i avaluació fent ús de la investigació acció

Fuertes Alpiste, Marc Teoria i Història de l’Educació  
Garcia Farrero, Jordi Teoria i Història de l’Educació

Pensament pedagògic contemporani

Història de pedagogia catalana

Història de l’educació

García-Milà Palaudarias, Mercè Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació  
Gijón Casares, Mónica Teoria i Història de l’Educació  
Giménez Rodríguez, Joaquín Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica

Formació del professorat. Avaluació. Competències

Educació matemàtica. Didàctica de l’aritmètica, àlgebra i geometria

Ensenyament a distància. Competència digital. Diversitat i matemàtiques  

Gómez Serra, Miquel Teoria i Història de l’Educació  
Gracia García, Marta Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació

Tecnologia i competència comunicativa

Atenció primerenca i famílies

Formació inicial dels mestres

Gustems Carnicer, Josep Didàctiques Aplicades

Dimensions simbòliques de l’experiència musical

Educació musical

Benestar i formació de mestres

Imbernón Muñoz, Francesc Didàctica i Organització Educativa

Formació

Metodologia

Didàctica

Jarauta Borrasca, Beatriz
 
Didàctica i Organització Educativa

Educació superior

Formació del professorat

Metodologia docent

Llanes Ordóñez, Juan Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació

Educació superior

Orientació i inserció professional

Formació en competències

Lleixà Arribas, Teresa Didàctiques Aplicades

Educació física a l’ensenyament primari i secundari

Formació del professorat d’educació física

Educació física inclusiva

Llena Berñe, Asunción Teoria i Història de l’Educació  
Lorenzo Ramírez, Nuria Didàctica i Organització Educativa  
Luna González, Esther Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació

Aprenentatge servei

Convivència i cohesió social

Martín García, Xus Teoria i Història de l’Educació  
Martín Piñol, Carolina Didàctiques Aplicades

Didàctica del patrimoni artístic

Aprenentatges en entorns digitals

Material didàctic per a l’educació

Marzo Guarinos, Àngel Didàctica i Organització Educativa  
Massot Lafón, Maria Inés Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació  
Mateos Inchaurrondo, Ainoa Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació

Promoció i protecció a la infància

Parentalitat positiva

Prevenció de la violència de gènere en l’adolescència 

Mauri Majós, Teresa Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació

Reflexió col·laborativa i desenvolupament del coneixement pràctic del mestre

L’avaluació del coneixement pràctic en el pràcticum. Una proposta col·laborativa entre escola i universitat basada en la reflexió

Comprensió dels processos d’innovació: una aproximació sociocultural

Medina Moya, José Luis Didàctica i Organització Educativa

Educació superior i formació del professorat

Epistemologia pedagògica

Recerca qualitativa en educació superior

Mentado Labao, Trinidad Didàctica i Organització Educativa

Organització i gestió d’institucions

Funció directiva, lideratge i comunicació

Gestió de l’aula

Miño Puigcercós, Raquel Didàctica i Organització Educativa  
Montané López, Alejandra Didàctica i Organització Educativa  
Novella Cámara, Ana Teoria i Història de l’Educació

Ciutat educadora

Participació d’infants i joves en els àmbits d’educació

Obiols Suari, Núria Teoria i Història de l’Educació  
Onrubia Goñi, Javier Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació

Aprenentatge i ensenyament amb tecnologies digitals

Formació de mestres

Assessorament per al canvi i la millora de la pràctica educativa

Palou Julian, Berta Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació  
Palou Sanguà, Juli Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica  
Payá Sánchez, Montserrat Teoria i Història de l’Educació

Educació i valors

Dona i inclusió

Formació inicial del professorat

Pérez Escoda, Núria Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació

Educació emocional

Orientació personal i professional

Inserció sociolaboral

Pestana Montesinos, José Vicente Psicologia Social i Psicologia Quantitativa  
Prats Cuevas, Joaquim Didàctiques Aplicades  
Puigdellívol Aguadé, Ignasi Didàctica i Organització Educativa

Educació inclusiva

Suport educatiu

Formació i funcions del professorat

Pujolà Font, Joan-Tomàs Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica

Pràctica reflexiva en la formació de professors

Tecnologies aplicades a l’ensenyament de llengües

Ludificació

Rius Escudé, Agnès Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica  
Rivera Vargas, Pablo Didàctica i Organització Educativa

Educació comparada

Inclusió i educació digital

Polítiques públiques en educació

Roca Cortés, Neus Psicologia Social i Psicologia Quantitativa  
Rochera Villach, Maria José Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació  
Rodríguez Illera, José Luís Teoria i Història de l’Educació

Alfabetitzacions i pràctiques digitals

Narratives personals i transmèdia

Contextos d’activitat i aprenentatge

Romeo Delgado, Marina Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

Integració laboral de persones amb discapacitat

Competències transversals

Rubio Campillo, Xavier

Didàctiques Aplicades

 

Rubio Hurtado, Maria José Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació

Entorns aprenentatge mediats per TIC

Gènere i TIC

Innovació a l’educació superior

Rubio Serrano, Laura Teoria i Història de l’Educació

Aprenentatge servei i educació per a la ciutadania

Dona, immigració i prostitució

Cultura moral dels centres educatius

Sabariego Puig, Marta Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació

Educació intercultural

Avaluació de programes

Metodologies participatives

Sánchez i Valero, Joan-Anton Didàctica i Organització Educativa

Innovació docent a la universitat

Entorns virtuals d’aprenentatge

Tecnologies digitals a l’educació

Sandín Esteban, M. Paz

todes d’Investigació i Diagnòstic en Educació

 
Santolaria Sierra, Fèlix Teoria i Història de l’Educació  
Serrat Antoní, Núria Didàctica i Organització Educativa  
Torrado Fonseca, Mercedes Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació  
Torregrosa Azor, Josep Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de las Ciències Experimentals i la Matemàtica  
Trilla Bernet, Jaume Teoria i Història de l’Educació

L’educació no formal

Professorat i temes socialment controvertits

La pedagogia reaccionària

Valenzuela, Rafael Psicologia Social i Psicologia Quantitativa  
Vila Baños, Ruth Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació

Diàleg intercultural i interreligiós

Dissenys de mètodes mixts

Vilafranca Manguan, Isabel Teoria i Història de l’Educació  
Vilanou Torrano, Conrad Teoria i Història de l’Educació  
Violant Holz, Verònica Didàctica i Organització Educativa

Pedagogia hospitalària

Creativitat, educació i salut

Robòtica educativa

Yepes Baldó, Montserrat Psicologia Social i Psicologia Quantitativa  

 

PERSONAL DE SUPORT

Esteban Tortajada, Marta Beatriz (APIF)

Membrive Ruiz, Antonio (Tècnic de recerca)