Membres de l’IRE

INVESTIGADOR/A DEPARTAMENT ÀREES D’INTERÈS
Alonso Cano, Cristina Didàctica i Organització Educativa Processos d’ensenyament i aprenentatge mediats per tecnologies digitalsCultura digital i entorns educatius contemporanis

Joves i cultures d’aprenentatge

Aneas Álvarez, Assumpta Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació Competències per a una ciutadania intercultural i democràticaEducació contra el discurs d’odi i la radicalització

Investigació participativa en el marc de la RRI

Transferència de la recerca

Armadans Tremolosa, Immaculada Psicologia Social i Psicologia Quantitativa Conflict-management en contextos educatius, d’empresa, comunitaris, etc.Negociació i mediació de conflictes

Qualitat de vida relacionada amb la salut i well-being

Ayuste González, Ana Teoria i Història de l’Educació Educació permanent i participacióFormació del professorat

Educació de persones adultes

Ballesteros Panizo, Mapi Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica Gramàtica, pragmàtica i diacronia espanyolaAnàlisi multimodal del llenguatge

Literatura infantil i educació literària

Barajas Frutos, Mario Didàctica i Organització Educativa Creativitat digital a l’educació
Bartolomé Pina, Antonio Didàctica i Organització Educativa Entorns d’aprenentatge millorats per la tecnologiaMultimèdia educatiu

Blockchain en educació

Berger, Rita Psicologia Social i Psicologia Quantitativa Aculturació organitzativa i migrantsPromoció de la salut en el treball

Equips i Innovació

Boix Tomàs, Roser Didàctica i Organització Educativa Educació ruralEscola multigrau

Territori rural i educació

Bozu, Zoia Didàctica i Organització Educativa Formació docent inicial i permanentEducació superior

Portafoli docent

Burset Burillo, Silvia Didàctiques Aplicades Didàctica de les arts visuals i de l’educació visual i plàstica.Creativitat i processos educatius.

Disseny de materials didàctics i productes educatius.

Buscà Donet, Francesc Didàctiques Aplicades Educació per competènciesFactors que influeixen en l’aprenentatge i l’èxit educatiu

Didàctica de l’educació física

Buxarrais Estrada, Maria Rosa Teoria i Història de l’Educació
Calafell Subirà, Genina
Calderón Garrido, Diego Didàctiques Aplicades Educació MusicalCompetència Digital

Comunicació Audiovisual

Cano García, Elena Didàctica i Organització Educativa Avaluació educativaCompetències

Qualitat de l’educació

Cantero Serena, Francisco J. Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica Anàlisi de la parla / Fonètica aplicadaAnàlisi del discurs i la comunicació oral

Models d’intervenció en didàctica de la llengua

Castells Gómez, Núria Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació Intervenció psicopedagògicaAprenentatge lectura i comprensió lectora

Lectura i escriptura per aprendre

Codina Mata, Nuria Psicologia Social i Psicologia Quantitativa Gestió del temps, oci i temps lliure, benestar i malestarActivitats d’oci i activitats físico-deportives

Aplicacions dels processos psicosocials

Coll Salvador, César Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació Interacció, comunicació i discurs en contextos educatiusTIC, aprenentatge i educació en el marc de la cultura digital

La personalització de l’aprenentatge i el sentit de l’educació escolar

Colomina Álvarez, Rosa Maria Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació Comunicació en contextos educatiusAprenentatge i ensenyament virtuals

Desenvolupament curricular

Crous Percerisas, Gemma Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació
Devís Herraiz, Maria Amparo Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica Anàlisi acústica de l’entonació de l’espanyol i de l’italià com a L1.Análisi acústica de l’entonació de l’espanyol parlat per italians, i de l’entonació de l’italià parlat per espanyols.

Analisi acústica de l’entonació de (des)cortesia de l’espanyol coloquial i del català, amb aplicacions didàctiques per ELE i per a català com a llengua estrangera.

Donoso-Vázquez, Trinidad Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació Disseny i elaboració de programes per erradicar les violències de gènereViolències de gènere 2.0

Perspectiva de gènere a l’educació Superior

Engel Rocamora, Anna Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació Les tecnologies de la información i la comunicación digitals per a la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatgeLa personalització de l’aprenentatge i el sentit de l’educació escolar

Activitat conjunta i influencia educativa

Escofet Roig, Anna Teoria i Història de l’Educació Educació superior i innovacióEntorns educatius mediats per tecnologies digitals

Aprenentatge servei i educació superior

Esparza Pages, Mireia Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica
Esteban Bara, Francisco Teoria i Història de l’Educació Filosofia de l’educacióEducació superior

Educació del caràcter

Feliu Torruella, Maria Didàctiques Aplicades Didàctica del patrimoniDidàctica de la història

Materials didàctics per a l’educació

Figuera Gazo, Pilar Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació Transicions educatives i laboralsOrientació i inserció laboral
Folgueiras Bertomeu, Pilar Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació Participació i ciutadaniaMetodologies de recerca social i educativa

Aprenentatge i servei

Font Moll, Vicenç Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica Formació del professorat de matemàtiquesAnàlisi didàctic de processos d’instrucció

Enfocament onto-semiótic de la cognició i instrucció matemàtica

Font Rotchés, Dolors Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica Pronúncia i entonacióLocució i lectura en veu alta

Ensenyament-aprenentatge llengua oral

Forés Miravalles, Anna Didàctica i Organització Educativa NeuroeducacióResiliència

Tecnologies

Freixa Niella, Montserrat Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació Transicions acadèmiques a la universitat: grau i màstersDiàleg interreligiós

Menors no acompanyats

Fuentes Peláez, Núria Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació Protecció a la infància: promoció, participació i intervencióParentalitat positiva

Educació i suport grupal: disseny, implementació i avaluació fent ús de la investigació acció

Fuertes Alpiste, Marc Teoria i Història de l’Educació Alfabetitzacions i pràctiques digitalsNarratives digitals personals i transmèdia

Tecnologies digitals per a processos d’ensenyament i aprenentatge

Galván Fernández, Cristina Teoria i Història de l’Educació
Garcia Farrero, Jordi Teoria i Història de l’Educació Pensament pedagògic contemporaniHistòria de pedagogia catalana

Història de l’educació

García-Milà Palaudarias, Mercè Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació Argumentar per aprendre i aprendre a argumentar en educació secundàriaDialogicitat i aprenentatge en les aules

Representacions externes i aprenentatges escolars

Gijón Casares, Mónica Teoria i Història de l’Educació
Giménez Rodríguez, Joaquín Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica Formació del professorat. Avaluació. CompetènciesEducació matemàtica. Didàctica de l’aritmètica, àlgebra i geometria

Ensenyament a distància. Competència digital. Diversitat i matemàtiques

Gómez Serra, Miquel Teoria i Història de l’Educació Factors d’exclusió i inclusió social i educativaParticipació, educació i construcció de la ciutadania

Desenvolupament comunitari i educació

Gracia García, Marta Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació Tecnologia i competència comunicativaAtenció primerenca i famílies

Formació inicial dels mestres

Gustems Carnicer, Josep Didàctiques Aplicades Dimensions simbòliques de l’experiència musicalEducació musical

Benestar i formació de mestres

Imbernón Muñoz, Francesc Didàctica i Organització Educativa FormacióMetodologia

Didàctica

Jarque Fernández, Sonia Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació Avaluació i atenció educativa a l’alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE)Inclusió educativa i formació a mestres

Educació emocional i resiliència en infants i adolescents

Jiménez Valverde, Gregorio Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica
Llanes Ordóñez, Juan Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació Educació superiorOrientació i inserció professional

Formació en competències

Lleixà Arribas, Teresa Didàctiques Aplicades Educació física a l’ensenyament primari i secundariFormació del professorat d’educació física

Educació física inclusiva

Llena Berñe, Asunción Teoria i Història de l’Educació
Lorenzo Ramírez, Nuria Didàctica i Organització Educativa Disseny i desenvolupament del curriculumInfància i acompanyament en processos d’ensenyament-aprenentatge

Formació i desenvolupament professional de mestres

Luna González, Esther Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació Aprenentatge serveiConvivència i cohesió social
Martín García, Xus Teoria i Història de l’Educació Educació en valorsAprenentatge servei

Adolescents en risc d’exclusió

Martín Piñol, Carolina Didàctiques Aplicades Didàctica del patrimoni artísticAprenentatges en entorns digitals

Material didàctic per a l’educació

Massot Lafón, Maria Inés Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació
Mateos Inchaurrondo, Ainoa Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació Promoció i protecció a la infànciaParentalitat positiva

Prevenció de la violència de gènere en l’adolescència

Medina Moya, José Luis Didàctica i Organització Educativa Educació superior i formació del professoratEpistemologia pedagògica

Recerca qualitativa en educació superior

Mentado Labao, Trinidad Didàctica i Organització Educativa Organització i gestió d’institucionsFunció directiva, lideratge i comunicació

Gestió de l’aula

Miño Puigcercós, Raquel Didàctica i Organització Educativa Aprenentatge dels joves a través de contextosTransformació educativa a l’educació secundària

Alfabetització digital crítica

Montané López, Alejandra Didàctica i Organització Educativa Educació SuperiorFormació professorat

Polítiques  i justícia en l’educació

Novella Cámara, Ana Teoria i Història de l’Educació Ciutat educadoraParticipació d’infants i joves en els àmbits d’educació
Obiols Suari, Núria Teoria i Història de l’Educació Ficció i infànciaEducació no formal i art

Teoria de l’educació

Oller Badenas, Judith Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació
Onrubia Goñi, Javier Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació Aprenentatge i ensenyament amb tecnologies digitalsFormació de mestres

Assessorament per al canvi i la millora de la pràctica educativa

Palou Julian, Berta Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació Acció tutorial i orientació educativaInterculturalitat i cohesió social

Innovació educativa

Palou Sanguà, Juli Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica La formació per a la competència plurilingüe.La literacitat: la construcció d’espais híbrids entre famílies i escola.

El pas dels estudis de grau a la professió docent: vies de continuïtat entre universitat i escola.

Payá Sánchez, Montserrat Teoria i Història de l’Educació Educació i valorsDona i inclusió

Formació inicial del professorat

Pérez Escoda, Núria Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació Educació emocionalOrientació personal i professional

Inserció sociolaboral

Pestana Montesinos, José Vicente Psicologia Social i Psicologia Quantitativa Gestió del temps, oci i temps lliure, benestar i malestarActivitats d’oci teatral i auto-expressió

Processos del si mateix, identitat i autorregulació

Puigdellívol Aguadé, Ignasi Didàctica i Organització Educativa Educació inclusivaSuport educatiu

Formació i funcions del professorat

Pujolà Font, Joan-Tomàs Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica Pràctica reflexiva en la formació de professorsTecnologies aplicades a l’ensenyament de llengües

Ludificació

Rius Escudé, Agnès Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica Aplicacions didàctiques de la llengua oral des del punt de vista fònicAnàlisi acústica i melòdica de la parla espontània

L’aprenentatge mòbil en la competència plurilingüe i el paisatge lingüístic

Rivera Vargas, Pablo Didàctica i Organització Educativa Educació comparadaInclusió i educació digital

Polítiques públiques en educació

Roca Cortés, Neus Psicologia Social i Psicologia Quantitativa
Rochera Villach, Maria José Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació
Romeo Delgado, Marina Psicologia Social i Psicologia Quantitativa Integració laboral de persones amb discapacitatCompetències transversals
Rubio Campillo, Xavier Didàctiques Aplicades Aprenantatge basat en videojocsHumanitats digitals

Patrimoni del conflicte

Sabariego Puig, Marta Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació Educació interculturalAvaluació de programes

Metodologies participatives

Sánchez Quintana, Núria Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de las Ciències Experimentals i la Matemàtica Educació plurilingüe

Didàctica de les llengües i tecnologies de l’aprenentatge

Formació del professorat: el pas del grau a la professió i els processos d’inducció

Sánchez i Valero, Joan-Anton Didàctica i Organització Educativa Innovació docent a la universitatEntorns virtuals d’aprenentatge

Tecnologies digitals a l’educació

Sandín Esteban, M. Paz todes d’Investigació i Diagnòstic en Educació Joves, immigració i èxit escolarIndagació narrativa en l’ensenyament i l’aprenentatge
Santolaria Sierra, Fèlix Teoria i Història de l’Educació
Serrat Antoní, Núria Didàctica i Organització Educativa Metodologies per a la creació d’experiències i entorns enriquits d’aprenentatge en educació formal i no formaFacilitació de processos d’aprenentatge basats en la co-creació i la interacció

Formació de formadors en entorns formals, no formals i organitzacionals

Suárez Vilagran, Maria del Mar Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de las Ciències Experimentals i la Matemàtica
Torrado Fonseca, Mercedes Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació Transicions acadèmiques i laboralsEducació superior

Metodologia d’investigació social i educativa

Torregrosa Azor, Josep Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de las Ciències Experimentals i la Matemàtica Anàlisi melòdica i prosòdica de la parlaCoestructuració multisistèmica de llenguatge verbal, parallenguatge i kinèsica

Ensenyament i aprenentatge de la lectoescriptura en estats inicials d’aprenentatge

Trilla Bernet, Jaume Teoria i Història de l’Educació L’educació no formalProfessorat i temes socialment controvertits

La pedagogia reaccionària

Valenzuela, Rafael Psicologia Social i Psicologia Quantitativa Teoria de l’autodeterminacióMotivació i procrastinació en universitaris

Lleure i temps lliure

Vila Baños, Ruth Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació Diàleg intercultural i interreligiósDissenys de mètodes mixts
Vilafranca Manguan, Isabel Teoria i Història de l’Educació  Història de l’educacióPensament pedagògic i social conemporani

Filosofia de l’educació

Vilanou Torrano, Conrad Teoria i Història de l’Educació Discursos i narratives pedagògiquesHistòria conceptual de l’educació

Pedagogia hermenèutica

Yepes Baldó, Montserrat Psicologia Social i Psicologia Quantitativa Integració laboral de persones amb discapacitatFormació de persones amb discapacitat intel·lectual

Desenvolupament i avaluació de competències

PERSONAL DE SUPORT

Esteban Tortajada, Marta Beatriz (APIF)

Membrive Ruiz, Antonio (Tècnic de recerca)

Almagro Corral, Francesc (Tècnic de recerca)