Membres de l’IRE

MEMBRES

INVESTIGADOR/A DEPARTAMENT ÀREES D’INTERÈS
Alonso Cano, Cristina Didàctica i Organització Educativa
 • Processos d’ensenyament i aprenentatge mediats per tecnologies digitals
 • Cultura digital i entorns educatius contemporanis
 • Joves i cultures d’aprenentatge
Aneas Álvarez, Assumpta Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació  

 

Armadans Tremolosa, Immaculada

 

Psicologia Social i Psicologia Quantitativa  
Ayuste González, Ana Teoria i Història de l’Educació
 • Educació permanent i participació
 • Formació del professorat
 • Educació de persones adultes

Ballesteros Panizo, Mapi

 

Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica  
Barajas Frutos, Mario Didàctica i Organització Educativa
 • Creativitat digital a l’educació
Bartolomé Pina, Antonio Didàctica i Organització Educativa
 • Entorns d’aprenentatge millorats per la tecnologia
 • Multimèdia educatiu
 • Blockchain en educació
Boix Tomàs, Roser Didàctica i Organització Educativa
 • Educació rural
 • Escola multigrau
 • Territori rural i educació
Bozu, Zoia Didàctica i Organització Educativa
 • Formació docent inicial i permanent
 • Educació superior
 • Portafoli docent

Burset Burillo, Silvia

Didàctiques aplicades  
Buscà Donet, Francesc Didàctica CS, Ed. Mus., Fís. i Vis. i Plàst.
 • Educació per competències
 • Factors que influeixen en l’aprenentatge i l’èxit educatiu
 • Didàctica de l’educació física
Buxarrais Estrada, Maria Rosa Teoria i Història de l’Educació  
Cano García, Elena Didàctica i Organització Educativa
 • Avaluació educativa
 • Competències
 • Qualitat de l’educació
Cantero Serena, Francisco J. Ed. Ling. i Lit. i Did. Ciènc. Exp. i Mat.
 • Anàlisi de la parla / Fonètica aplicada
 • Anàlisi del discurs i la comunicació oral
 • Models d’intervenció en didàctica de la llengua
Carnicero Duque, Paulino Didàctica i Organització Educativa
 • Participació
 • Funció directiva
 • Gestió de la informació
Castelló Escandell, Josep Ed. Ling. i Lit. i Did. Ciènc. Exp. i Mat.
 • Ensenyament-aprenentatge de les ciències experimentals
 • Educació científica a l’escola infantil
 • Sistemàtica de crustacis isòpodes marins 
Castells Gómez, Núria Cognició, Desenv. i Psicologia de l’Educació
 • Intervenció psicopedagògica
 • Aprenentatge lectura i comprensió lectora
 • Lectura i escriptura per aprendre

Codina Mata, Nuria

Psicologia Social i Psicologia Quantitativa  
Coll Salvador, César Cognició, Desenv. i Psicologia de l’Educació
 • Interacció, comunicació i discurs en contextos educatius
 • TIC, aprenentatge i educació en el marc de la cultura digital
 • La personalització de l’aprenentatge i el sentit de l’educació escolar
Colomina Álvarez, Rosa Maria Cognició, Desenv. i Psicologia de l’Educació
 •  Comunicació en contextos educatius
 • Aprenentatge i ensenyament virtuals
 • Desenvolupament curricular

Coma Quintana, Laia

Didàctiques aplicades  

Devís Herraiz, Maria Amparo

Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica  
Donoso-Vázquez, Trinidad Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació
 • Disseny i elaboració de programes per erradicar les violències de gènere
 • Violències de gènere 2.0
 • Perspectiva de gènere a l’educació Superior
Engel Rocamora, Anna Cognició, Desenv. i Psicologia de l’Educació  
Escofet Roig, Anna Teoria i Història de l’Educació
 • Educació superior i innovació
 • Entorns educatius mediats per tecnologies digitals
 • Aprenentatge servei i educació superior
Esteban Bara, Francisco Teoria i Història de l’Educació
 • Filosofia de l’educació
 • Educació superior
 • Educació del caràcter
Feliu Torruella, Maria Didàctica CS, Ed. Mus., Fís. i Vis. i Plàst.
 • Didàctica del patrimoni
 • Didàctica de la història
 • Materials didàctics per a l’educació
Figuera Gazo, Pilar Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació  
Folgueiras Bertomeu, Pilar Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació
 • Participació i ciutadania
 • Metodologies de recerca social i educativa
 • Aprenentatge i servei 
Font Moll, Vicenç Ed. Ling. i Lit. i Did. Ciènc. Exp. i Mat.  
Font Rotchés, Dolors Ed. Ling. i Lit. i Did. Ciènc. Exp. i Mat.
 • Pronúncia i entonació
 • Locució i lectura en veu alta
 • Ensenyament-aprenentatge llengua oral
Forés Miravalles, Anna Didàctica i Organització Educativa
 • Neuroeducació
 • Resiliència
 • Tecnologies

Freixa Niella, Montserrat

 

Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació  
Fuentes Peláez, Núria Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació
 • Protecció a la infància: promoció, participació i intervenció
 • Parentalitat positiva
 • Educació i suport grupal: disseny, implementació i avaluació fent ús de la investigació acció
Fuertes Alpiste, Marc Teoria i Història de l’Educació  
Garcia Farrero, Jordi Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació
 • Pensament pedagògic contemporani
 • Història de pedagogia catalana
 • Història de l’educació
García-Milà Palaudarias, Mercè Cognició, Desenv. i Psicologia de l’Educació  
Gijón Casares, Mónica Teoria i Història de l’Educació  
Giménez Rodríguez, Joaquín Ed. Ling. i Lit. i Did. Ciènc. Exp. i Mat.
 • Formació del professorat. Avaluació. Competències
 • Educació matemàtica. Didàctica de l’aritmètica, àlgebra i geometria
 • Ensenyament a distància. Competència digital. Diversitat i matemàtiques  
Gómez Serra, Miquel Teoria i Història de l’Educació  
Gracia García, Marta Cognició, Desenv. i Psicologia de l’Educació
 • Tecnologia i competència comunicativa
 • Atenció primerenca i famílies
 • Formació inicial dels mestres
Gros Salvat, Begoña Teoria i Història de l’Educació
 • Aprenentatge i ensenyament en entorns virtuals
 • Disseny d’entorns i tecnologies digitals
 • Innovació i educació 
Gustems Carnicer, Josep Didàctica CS, Ed. Mus., Fís. i Vis. i Plàst.
 • Dimensions simbòliques de l’experiència musical
 • Educació musical
 • Benestar i formació de mestres
Imbernón Muñoz, Francesc Didàctica i Organització Educativa
 • Formació
 • Metodologia
 • Didàctica
Jarauta Borrasca, Beatriz
 
Didàctica i Organització Educativa
 • Educació superior
 • Formació del professorat
 • Metodologia docent
Llanes Ordóñez, Juan Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació
 • Educació superior
 • Orientació i inserció professional
 • Formació en competències
Lleixà Arribas, Teresa Didàctica CS, Ed. Mus., Fís. i Vis. i Plàst.
 • Educació física a l’ensenyament primari i secundari
 • Formació del professorat d’educació física
 • Educació física inclusiva
Llena Berñe, Asunción Teoria i Història de l’Educació  
López Costa, Marta Teoria i Història de l’Educació  
Lorenzo Ramírez, Nuria Didàctica i Organització Educativa  
Luna González, Esther Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació
 • Aprenentatge servei
 • Convivència i cohesió social
Martí Sala, Eduard Cognició, Desenv. i Psicologia de l’Educació
 • Desenvolupament de les representacions externes
 • Desenvolupament del coneixement numèric
Martín García, Xus Teoria i Història de l’Educació  
Martín Piñol, Carolina Didàctica CS, Ed. Mus., Fís. i Vis. i Plàst.
 • Didàctica del patrimoni artístic
 • Aprenentatges en entorns digitals
 • Material didàctic per a l’educació
Martínez Martín, Miquel Teoria i Història de l’Educació
 • Educació en valors
 • Formació del professorat
 • Prospectiva de l’educació
Marzo Guarinos, Àngel Didàctica i Organització Educativa  
Massot Lafón, Maria Inés Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació  
Mateos Inchaurrondo, Ainoa Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació
 • Promoció i protecció a la infància
 • Parentalitat positiva
 • Prevenció de la violència de gènere en l’adolescència 
Mauri Majós, Teresa Cognició, Desenv. i Psicologia de l’Educació
 • Reflexió col·laborativa i desenvolupament del coneixement pràctic del mestre
 • L’avaluació del coneixement pràctic en el pràcticum. Una proposta col·laborativa entre escola i universitat basada en la reflexió
 • Comprensió dels processos d’innovació: una aproximació sociocultural
Medina Moya, José Luis Didàctica i Organització Educativa
 • Educació superior i formació del professorat
 • Epistemologia pedagògica
 • Recerca qualitativa en educació superior
Mentado Labao, Trinidad Didàctica i Organització Educativa
 • Organització i gestió d’institucions
 • Funció directiva, lideratge i comunicació
 • Gestió de l’aula
Miño Puigcercós, Raquel Didàctica i Organització Educativa  
Molina Garuz, Mari Cruz Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació
 • Pedagogia Hospitalària
 • Promoció de la salut
 • Resiliència, qualitat de vida i salut
Montané López, Alejandra Didàctica i Organització Educativa  
Novella Cámara, Ana Teoria i Història de l’Educació
 • Ciutat educadora
 • Participació d’infants i joves en els àmbits d’educació
Obiols Suari, Núria Teoria i Història de l’Educació  
Onrubia Goñi, Javier Cognició, Desenv. i Psicologia de l’Educació
 • Aprenentatge i ensenyament amb tecnologies digitals
 • Formació de mestres
 • Assessorament per al canvi i la millora de la pràctica educativa
Palou Julian, Berta Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació  
Palou Sanguà, Juli Ed. Ling. i Lit. i Did. Ciènc. Exp. i Mat.  
Pastor Vicente, Crescencia Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació  
Payá Sánchez, Montserrat Teoria i Història de l’Educació
 • Educació i valors
 • Dona i inclusió
 • Formació inicial del professorat
Pérez Escoda, Núria Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació
 • Educació emocional
 • Orientació personal i professional
 • Inserció sociolaboral
Pestana Montesinos, José Vicente Psicologia Social i Psicologia Quantitativa  
Prats Cuevas, Joaquim Didàctica CS, Ed. Mus., Fís. i Vis. i Plàst.  
Puig Rovira, Josep Maria Teoria i Història de l’Educació  
Puigcerver Olivan, Manel Ed. Ling. i Lit. i Did. Ciènc. Exp. i Mat.
 • Avaluació impacte didàctic innovacions
 • Entorns telemàtics interactius i didàctica de les ciències
 • Recursos didàctics en l’ensenyament de la biologia
Puigdellívol Aguadé, Ignasi Didàctica i Organització Educativa
 • Educació inclusiva
 • Suport educatiu
 • Formació i funcions del professorat
Pujolà Font, Joan-Tomàs Ed. Ling. i Lit. i Did. Ciènc. Exp. i Mat.
 • Pràctica reflexiva en la formació de professors
 • Tecnologies aplicades a l’ensenyament de llengües
 • Ludificació
Rius Escudé, Agnès Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica  
Rivera Vargas, Pablo Didàctica i Organització Educativa
 • Educació comparada
 • Inclusió i educació digital
 • Polítiques públiques en educació
Roca Cortés, Neus Psicologia Social i Psicologia Quantitativa  
Rochera Villach, Maria José Cognició, Desenv. i Psicologia de l’Educació  
Rodríguez Illera, José Luís Teoria i Història de l’Educació
 • Alfabetitzacions i pràctiques digitals
 • Narratives personals i transmèdia
 • Contextos d’activitat i aprenentatge
Romeo, Marina Psicologia Social i Psicologia Quantitativa
 • Integració laboral de persones amb discapacitat
 • Competències transversals
Rubio Hurtado, Maria José Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació
 • Entorns aprenentatge mediats per TIC
 • Gènere i TIC
 • Innovació a l’educació superior
Rubio Serrano, Laura Teoria i Història de l’Educació
 • Aprenentatge servei i educació per a la ciutadania
 • Dona, immigració i prostitució
 • Cultura moral dels centres educatius
Sabariego Puig, Marta Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació
 • Educació intercultural
 • Avaluació de programes
 • Metodologies participatives
Sánchez i Valero, Joan-Anton Didàctica i Organització Educativa
 • Innovació docent a la universitat
 • Entorns virtuals d’aprenentatge
 • Tecnologies digitals a l’educació
Sandín Esteban, M. Paz

todes d’Investigació i Diagnòstic en Educació

 
Santacana Mestre, Joan Didàctica CS, Ed. Mus., Fís. i Vis. i Plàst.
 • Educació patrimonial i museografia didàctica
 • Didàctica de l’objecte
 • inclusió cultural
Santolaria Sierra, Fèlix Teoria i Història de l’Educació  
Solé Gallart, Isabel Cognició, Desenv. i Psicologia de l’Educació
 • Processos d’aprenentatge, ensenyament i avaluació en lectoescriptura
 • Les pràctiques educatives escolars
 • Assessorament psicopedagògic
Torregrosa Azor, Josep Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de las Ciències Experimentals i la Matemàtica  
Trilla Bernet, Jaume Teoria i Història de l’Educació
 • L’educació no formal
 • Professorat i temes socialment controvertits
 • La pedagogia reaccionària
Valenzuela, Rafael Psicologia Social i Psicologia Quantitativa  
Vila Baños, Ruth Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació
 • Diàleg intercultural i interreligiós
 • Dissenys de mètodes mixts
Vilafranca Manguan, Isabel Teoria i Història de l’Educació  
Vilanou Torrano, Conrad Teoria i Història de l’Educació  
Violant Holz, Verònica Didàctica i Organització Educativa
 • Pedagogia hospitalària
 • Creativitat, educació i salut
 • Robòtica educativa
Yepes Baldó, Montserrat Psicologia Social i Psicologia Quantitativa  

 

PERSONAL DE SUPORT

 

 • Esteban Tortajada, Marta Beatriz (APIF)