Nou article: Developing a digital application (EVALOE-DSS) for the professional development of teachers aiming to improve their students’ linguistic competence

Autors/ores:

Marta Gràcia, Jordi Casanovas, Carles Riba, Maria Ribera Sancho, Maria Josep Jarque, Josep Casanovas i Fàtima Vega

 

Resum:
Aquest article informa sobre el desenvolupament i la validació d’una aplicació digital (Escala d’Avaluació del Llenguatge Oral a l’Escola – Sistema de Suport a la Decisió, EVALOE-DSS) per al desenvolupament professional dels professors amb la finalitat de millorar la competència lingüística dels seus estudiants. Es va realitzar un estudi de cas múltiple en el qual van participar set professors i els seus alumnes de set escoles diferents. Durant un període de sis mesos, els professors van utilitzar l’aplicació digital per a auto-avaluar les seves classes, prendre decisions i introduir canvis en les seves pràctiques d’ensenyament. Els investigadors van observar quatre sessions de classe de cada professor i les van avaluar amb la mateixa aplicació digital. Cada parella de professors-investigadors va discutir l’eina i el seu ús al llarg de tres reunions durant el semestre. Malgrat algunes diferències entre els professors, l’ús de l’aplicació digital va produir avanços en les competències tant dels professors com dels estudiants. Així, l’aplicació digital pot ser utilitzada per al desenvolupament professional dels professors.

 

Paraules clau:

Autoavaluació, presa de decisions, competència lingüística, desenvolupament professional, escola, aplicació digital, metodologia d’ensenyament

 

Referència:

Gràcia, M., Casanovas, J., Riba, C., Sancho, M. R., Jarque, M. J., Casanovas, J. i Vega, F. (2020). Developing a digital application (EVALOE-DSS) for the professional development of teachers aiming to improve their students’ linguistic competence. Computer Assisted Language Learning, 1-26. https://doi.org/10.1080/09588221.2019.1707690