Nou article: El desenvolupament de la competència investigadora a través dels projectes d’aprenentatge-servei. Co-disseny i validació d’una eina formativa per als futurs professionals de l’educació. De Montse Payà, Anna Escofet Roig i Laura Rubio

Resum
INTRODUCCIÓ. L’enfocament formatiu basat en competències en l’àmbit universitari afavoreix una contínua interacció entre la pràctica i la teoria. Per a això resulta imprescindible establir experiències autèntiques en contextos reals, i reflexió, debat i contrast obert entre sabers personals i professionals. La competència investigadora té un paper central en aquest enfocament, desenvolupant-se al llarg de tot el procés formatiu dels estudiants de manera contextualitzada en diversos escenaris educatius, la qual cosa està estretament vinculat amb l’aprenentatge-servei, en entendre que l’aprenentatge universitari es basa en la indagació i la recerca amb les persones i en el context.
MÈTODE. S’exposa el procés de co-disseny i validació d’una eina per a la formació i avaluació de la competència investigadora en la formació dels futurs professionals de l’educació.
RESULTATS. L’eina sistematitza les subcompetències, els indicadors i els nivells d’execució de la competència investigadora, i ofereix orientacions per a la seva aplicació.
DISCUSSIÓ. Partint d’una mirada que destaca el qüestionament i la indagació com a base de l’aprenentatge universitari, així com també subratllant un model de relació universitat-ajusto basat en la responsabilitat social, el desenvolupament de la competència investigadora representa un eix central de la formació universitària en totes les seves àrees i disciplines. Així mateix, la incorporació de projectes d’aprenentatge-servei i altres activitats de caràcter experiencial pot afermar el seu desenvolupament de manera decidida.

Paraules clau
Recerca; Competència; Educació Superior; Aprenentatge-Servei

Referència
Payà, M., Escofet Roig, A. i Rubio, L. (2019). El desarrollo de la competencia investigadora a través de los proyectos de aprendizaje-servicio. Codiseño y validación de una herramienta formativa para los futuros profesionales de la educación. Bordón. Revista de Pedagogía71(3), 79-95. https://doi.org/10.13042/Bordon.2019.68259