Nou article: EVALOE-DSS as a self-assessment and decision-making tool on the teaching of oral language in a school context: results of a pilot study.

Autors/es

Marta Gràcia – Universitat de Barcelona

Laura Amado – Universitat Abat Oliba-CEU

Sonia Jarque – Universitat de Barcelona

Daniel Bitencourt – Universidad Internacional Iberoamericana

Fàtima Vega – Universitat de Barcelona

Carles Riba – Universitat de Barcelona

 

Resum

L’escola és un context natural de desenvolupament en el qual les estratègies comunicatives utilitzades pels professors en interactuar amb els estudiants són essencials per al desenvolupament de la competència comunicativa i lingüística. L’objectiu d’aquest estudi va ser construir, implementar i validar la primera versió d’una eina d’autoavaluació i presa de decisions sobre l’ensenyament del llenguatge oral a l’escola. Es tracta d’una adaptació de l’Oral Language Assessment in the School Context Scale (Escala de Valoració de l’ensenyament de la Llengua Oral en context Escolar-EVALOE) (Gràcia et al., 2015) basada en l’ús de la Metodologia Conversacional. Es tracta d’un estudi de cas múltiple centrat en quatre professors (1 d’una escola ordinària, 2 d’una escola rural i 1 d’una escola d’educació especial). Durant sis mesos, els mestres van autoavaluar les seves pràctiques d’ensenyament amb l’eina, van prendre decisions per a millorar-la i van introduir canvis en les seves classes. Els investigadors van observar cinc sessions de classe de cada mestre, les van avaluar amb la mateixa eina i cada parella de mestres-investigadors va conversar i va reflexionar sobre les classes en cinc reunions al llarg del semestre. Els resultats mostren que, a pesar que existien importants diferències entre els professors, el EVALOE – Sistema de Suport a la Decisió (EVALOE-SSD) és una eina útil que facilita l’autoavaluació, la presa de decisions i la introducció de canvis en les classes per a promoure el desenvolupament de la competència comunicativa i lingüística en els estudiants. L’anàlisi va identificar elements que poden ser millorats i que seran considerats durant la revisió de l’eina.

Paraules clau: autoavaluació; competència comunicativa i lingüística; sistema de suport a la decisió (DSS); escola; reflexió; presa de decisions

 

Referència: Gràcia, M., Amado, L., Jarque, S., Bitencourt, D., Vega, F., Riba, C. (2019). EVALOE-DSS as a self-assessment and decision-making tool on the teaching of oral language in a school context: results of a pilot study. Multidisciplinary Journal of School Education, 15 (1), 55-77. https://doi.org/10.14632/mjse.2019.15.55