Nou article: Head teachers’ attitudes towards religious diversity and interreligious dialogue and their implications for secondary schools in Catalonia

L’article, publicat al British Journal of Religious Education per Ruth Vilà, Montserrat Freixa, Angelina Sánchez i M. José Rubio, explora les actituds dels professors titulars de secundària cap a la diversitat religiosa, el diàleg intercultural i interreligiós i el paper de l’educació en el foment del diàleg intercultural i interreligiós.

Una mostra formada per 275 directors a les escoles secundàries catalanes va respondre a un qüestionari en línia. Els resultats van revelar actituds moderadament favorables a la diversitat cultural i religiosa, més favorables al diàleg interreligiós, i menys favorables a l’educació que jugaven un paper important en la gestió de la diversitat religiosa i cultural i en el foment del diàleg interreligiós.

Han trobat diferències significatives en les actituds dels directors en línia amb les característiques específiques de les escoles on treballaven. Entre aquestes diferències, es va notar que els responsables d’escoles públiques, privades i religioses tenien actituds més positives cap a la gestió de la diversitat religiosa i cultural i cap a l’educació un paper protagonista en la promoció del diàleg. A més, han identificat tres grups de directors generals que van mostrar diferents graus de positivitat segons la diversitat religiosa percebuda de les seves escoles. Com més diversa sigui l’escola, menys favorable serà l’actitud i viceversa; la favorabilitat més moderada també es va associar amb la diversitat més moderada.

Referència
Baños, R. V., Niella, M. F., Sánchez-Martí, A., & Hurtado, M. J. R. (2019). Head teachers’ attitudes towards religious diversity and interreligious dialogue and their implications for secondary schools in Catalonia. British Journal of Religious Education, 0(0), 1-13. https://doi.org/10.1080/01416200.2019.1584742