Nou article: La competència comunicativa i lingüística en la formació inicial de mestres: un estudi pilot

* Aquest estudi forma part d’un projecte de recerca (ARMIF 00034) finançat per l’Agència de de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya (AGAUR). Investigadora principal: Marta Gràcia.

Autors/es
Marta Gràcia

University of Barcelona

Maria Josep Jarque

University of Barcelona

Marta Astals Murià

University of Barcelona

Kholoud Rouaz

University of Barcelona

 

Resum
L’avaluació de la competència comunicativa (parlar i escoltar) dels estudiants en la formació inicial de mestres constitueix un àmbit d’estudi amb poques recerques malgrat la seva importància, tant per al propi procés d’aprenentatge com per al posterior acompliment professional. En aquest article es presenten els resultats d’un estudi pilot l’objectiu del qual és identificar els canvis en les habilitats dels estudiants de dos grups del grau de mestre en introduir-se una innovació docent amb el propòsit de contribuir a millorar la seva competència comunicativa i lingüística oral. Els instruments d’avaluació utilitzats són la EVALOE i una rúbrica relativa al text argumentatiu. Els resultats posen de manifest l’adequació d’aquests instruments tant com recursos d’innovació docent per a la millora de la competència oral dels estudiants, com de la seva avaluació.

Paraules clau: competència lingüística oral, avaluació, formació inicial de mestres, rúbrica

 

Referència: Gràcia, M., Jarque, M. J., Astals Murià, M., Rouaz, K. (2019). La competencia comunicativa y lingüística en la formación inicial de maestros: un estudio piloto. Multidisciplinary Journal of School Education, 16(2), 103-125.

https://doi.org/10.14632/mjse.2019.16.103