Nou article: Perspectiva de gènere en la formació de mestres i mestres d’Educació Física (Gender perspective in the training of Physical Education teachers)

De María Teresa LLeixa Arribas, Susanna Soler Prat, Pedrona Serra Payeras.

Resum
La formació del futur professorat d’educació física en perspectiva de gènere, tal com recullen la literatura i les normatives actuals, és una necessitat i un requisit per al desenvolupament d’una escola, una activitat esportiva, i una societat en què es transformin els models i relacions tradicionals de gènere i tot el que comporten. En aquest sentit, incorporar la reflexió crítica i dotar d’eines per al canvi és una tasca ineludible per als centres universitaris de formació docent. No obstant això, en la formació del professorat, o en la formació en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFD), són comuns els sentiments de rebuig i incomoditat per part del professorat universitari davant els temes de gènere. Per a poder ajudar a la superació d’aquestes barreres, en el present article presentem un enfocament pedagògic per a incorporar la perspectiva de gènere en la formació de mestres i mestres d’educació física, així com una proposta de situacions d’aprenentatge aplicables a aquesta formació.

Paraules clau
formació del professorat, perspectiva de gènere, materials didàctics, educació física, coeducació 

 

Referència bibliogràfica

Llexà Arribas, M. T., Soler Prat, S. i Serra Payeras, P. (2019). Perspectiva de género en la formación de maestras y maestros de Educación Física. Retos, 37(37).

Enllaç: https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/article/view/74253