Nou article: Pre- and in-service education professionals facing religious diversity and interreligious dialogue in Catalonia

Les nostres companyes i membres de l’Institut de Recerca en Educació Ruth Vilà i Mª José Rubio han publicat recentment aquest article.

Resum:
Els professionals de l’educació, i especialment els de l’educació secundària, són actors clau per a permetre el diàleg intercultural i interreligiós. No obstant això, val la pena preguntar-se si els actors educatius estan de fet adequadament capacitats per a abordar les serioses responsabilitats i desafiaments que representa la democratització participativa de la vida religiosa pública. Sobre la base d’una enquesta (n = 849), analitzem punts de vista sobre les creences religioses i el diàleg interreligiós entre docents i directors a les escoles secundàries (n = 275; 59% escoles estatals, 40% escoles públic-privades) i futurs actors socioeducatius (n = 574) que estudien en quatre universitats catalanes. Les troballes van revelar que aquests professionals en formació i en actiu tenien opinions i actituds diferents. Els seus punts de vista tendien a ser favorables cap a la diversitat i el diàleg, coincidint principalment amb el model de mutualitat de Knitter, però es van observar diferències generacionals i van sorgir diferents punts de vista respecte a les creences religioses i el diàleg interreligiós. Els resultats de l’enquesta van llançar una varietat de perfils diferents. Els professionals en servei tenien un perfil moderat respecte a les creences religioses i el diàleg, mentre que entre els estudiants es van identificar dos perfils diferents: un que representa una actitud més oberta, tolerant i progressista cap a la diversitat religiosa i el diàleg interreligiós, i un altre que incloïa la creença en veritats absolutes derivades de les pròpies creences.

PARAULES CLAU: Diàleg interreligiós, creences religioses, actors socioeducatius, escoles

 

Referència:

Vilà Baños, R., Sánchez-Martí, A. i Rubio Hurtado, M. J. (2019). Pre-and in-service education professionals facing religious diversity and interreligious dialogue in Catalonia. Journal of Beliefs & Values, 1-16. DOI: 10.1080/13617672.2019.1672436